Orthopeed opereert ook met woorden

13 juni 2016

Patiënten met heup- of knieartrose die door de huisarts naar een specialist worden doorverwezen, gaan niet automatisch onder het mes. De orthopeed behandelt de patiënt allereerst met woorden, om samen met de patiënt een besluit te nemen: chirurgisch of niet-chirurgisch behandelen. Met als doel de kwaliteit van leven van de individuele patiënt zo goed mogelijk te bevorderen.
 
“Bij gezamenlijke besluitvorming over een eventuele operatie is het van wezenlijk belang dat de orthopeed de patiënt uitlegt dat het plaatsen van een prothese een – klein – risico op complicaties geeft en dat dus ook een aanzienlijk deel van de mensen helemaal niet gelukkig wordt van een prothese”, stellen de ETZ-orthopeden Olav P. van der Jagt en Taco Gosens in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Van der Jagt en Gosens reageren hiermee op het onderzoek ‘Vertrouwen in conservatieve behandeling van knie- en heupartrose’ dat tevens door het NTvG is gepubliceerd.

Kwaliteit van leven

Volgens de ETZ-orthopeden vergt de conservatieve behandeling bij heup- of knieartrose goede uitleg. “Het bevestigen of het stellen van de diagnose is een gedeelde taak van huisarts én orthopeed”, schrijven Van der Jagt en Gosens. “Voor gezamenlijke besluitvorming is het essentieel de patiënt uitleg te geven over de diagnose en wat dat voor deze individuele patiënt betekent.” Belangrijkste doel bij het kiezen van de behandeling (wel of niet opereren) is de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk te bevorderen.


Goede uitleg

Ongeveer 20 procent van de geopereerde patiënten is niet tevreden na een knieprothese. En circa 10 procent van de patiënten is ontevreden na een heupprothese. Daarom is goede uitleg belangrijk. “Dit kost tijd, maar is wel belangrijk voor iedere patiënt die overweegt een prothese te laten plaatsen. En misschien is dit nog net even iets belangrijker bij die patiënten die geen vertrouwen in conservatieve therapie hebben.” Kortom, orthopeden hebben in het conservatieve traject beslist een meerwaarde door ook te opereren met woorden.

Klik hier om het commentaar van Olav van der Jagt en Taco Gosens op NTvG.nl te lezen.