Tijdelijke opnamestop twee verpleegafdelingen door norovirus

29 januari 2016

Op locatie Elisabeth van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een uitbraak van het norovirus vastgesteld. Daarom worden geen nieuwe patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen Vaatchirurgie (B2) en Traumatologie (B1). Op deze afdelingen zijn bij vijf patiënten en een aantal medewerkers klachten (diarree, braken) vastgesteld, die waarschijnlijk worden veroorzaakt door de maag-darminfectie.

De geplande opnames gaan gewoon door. Voor deze patiënten wordt een bed op een van de andere verpleegafdelingen gezocht.

Het ziekenhuis is alert op verdere verspreiding van het virus en inperking van het probleem. De patiënten zijn geïsoleerd en er gelden extra desinfecteermaatregelen. Medewerkers van de afdeling Infectiepreventie houden zicht op de ontwikkelingen.

Buikgriep

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het slijmvlies van het maag-darmkanaal veroorzaken. In de volksmond wordt dit vaak ‘buikgriep' genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. Het zijn vaak gezinsinfecties, die ook optreden bij gelijksoortige situaties op verpleegafdelingen.

Braken en diarree zijn de meest opvallende verschijnselen. Meestal beginnen deze klachten tussen de 1 à 3 dagen nadat iemand het virus binnen krijgt. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn, en buikkramp komen voor. Er zijn ook mensen die geen klachten krijgen maar wel het virus uitscheiden en kunnen overdragen.

Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf na één tot vier dagen over.