Belangwekkende resultaten onderzoeker ETZ

27 januari 2016

Door een beter inzicht in de redenen waarom patiënten opnieuw opgenomen worden na ontslag uit het ziekenhuis, kan de zorg worden verbeterd. Onderzoekers Coen Stevering van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Rianne Ruitenbeek van de Praktijk Index ontdekten dat een in Engeland ontwikkelde rekenmethode ook goed bruikbaar is voor Nederlandse ziekenhuizen. Onlangs publiceerden zij daarover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Heropnamen worden sinds 2015 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt als kwaliteitsindicator voor de patiëntveiligheid. De gebruikte indicator is echter nog een grove maat en weinig gespecificeerd. Coen Stevering: “Voor ziekenhuizen is het nuttig om te weten wat de reden voor een heropname was. Want een heropname is allereerst vervelend voor de patiënt, maar het zorgt ook voor extra kosten.”

Bijna een kwart van de heropnamen is vermijdbaar

Aanpak

Stevering analyseerde, samen met data-analist Rianne Ruitenbeek, ruim 1,6 miljoen heropnamen in achttien Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit bleek dat de Engelse classificatie kan worden toegepast op de Nederlandse opnamegegevens. Op basis daarvan ontwikkelden zij een nieuwe rekenmethode. Die maakt onderscheid tussen zeven verschillende oorzaken voor heropname.

Ruitenbeek: “Elke categorie vereist andere maatregelen om heropnames te voorkomen. Zo vergt het terugdringen van heropnames bij chronisch zieken een heel andere aanpak dan bij heropnames die het gevolg zijn van complicaties.”

Vermijdbaar

Uit literatuur blijkt dat bijna een kwart van alle heropnamen het gevolg zijn van zorg die niet maximaal voldoet en slechte ontslagvoorbereiding. Stevering: “Deze heropnamen zijn dus vermijdbaar. Als je dat weet, kun je de meest ‘verdachte’ heropnamen goed onderzoeken. Dit kan ziekenhuizen helpen bij het nemen van maatregelen om heropnamen te voorkomen. En daar is iedereen bij gebaat.”

Data beschikbaar

Stevering heeft met zijn onderzoek de onderverdeling van de heropnamen voor het eerst in beeld gebracht in Nederland. “Het mooie van de nieuwe rekenmethode is dat alle data al voor de ziekenhuizen al beschikbaar zijn, via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Je hoeft er dus niets extra’s voor te meten of te registreren.” Volgens de onderzoeker is er nog veel uit te zoeken, maar kan met de nieuwe rekenmethode heropname veel scherper in beeld worden gebracht.