Informatieavond bloedziekten

13 oktober 2015

Diagnose, behandeling en nieuwe ontwikkelingen

Patiëntenorganisatie Hematon, voor bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie, houdt donderdag 12 november in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) een informatieavond voor (ex-) patiënten, hun naasten en belangstellenden, met als thema ‘ Diagnose, behandeling en nieuwe ontwikkelingen’.

De gratis bijeenkomst vindt vanaf 19.00 uur plaats op de locatie St. Elisabeth. De ETZ- hematologen Marc Durian en Jolanda Droogendijk houden een presentatie over het brede terrein van hematologische aandoeningen als leukemie en (non-) hodgkinlymfomen, gericht op diagnose, behandeling en nieuwe ontwikkelingen.

Na het eerste gedeelte volgt een korte pauze waarin de aanwezigen ervaringen uit kunnen wisselen of de informatietafel bezoeken. Vervolgens is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.