Keurmerk ‘seniorvriendelijk’ voor TweeSteden

7 september 2015

De locatie TweeSteden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Net als in 2013 kreeg het ziekenhuis het keurmerk van de gezamenlijke ouderenbonden in Nederland.

Voor ouderen is opname in een ziekenhuis vaak extra vervelend. Regelmatig hebben zij meerdere aandoeningen, waarbij behandeling van de ene aandoening negatief uitwerkt op de andere. Mede daardoor lopen zij het risico dat een ziekenhuisopname eerder een verslechtering dan een verbetering van hun gezondheid oplevert.

Kwetsbaar

Zorgmanager Esther van Gerven is blij dat het keurmerk net als de vorige keer is toegekend. “We werken als ziekenhuis heel erg hard om de zorg aan ouderen, vaak een kwetsbare groep, zo compleet mogelijk aan te bieden. Wij hebben al jaren een team geriatrie, dat zich alleen maar hier mee bezig houdt. En wij laten patiënten pas naar huis gaan, als de zorg daar ook goed geregeld is. Daarvoor werken we intensief samen met onder meer huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.”

Eisen

Het Keurmerk is in 2013 voor de eerste keer uitgereikt. Keumerk Seniorvriendelijk ZiekenhuisDeze tweede keer zijn de eisen aangescherpt. De ziekenhuizen zijn getoetst op vijftien kwaliteitsaspecten. Zo wordt onder meer gekeken of het ziekenhuis toetst op een verhoogd risico op acute verwardheid, vallen, functionele achteruitgang en ondervoeding. Ook wordt gekeken of er een geriatrisch team is, en of er speciale maatregelen voor ouderen worden genomen op de Spoedeisende Hulp.

“In het TweeSteden besteden we aandacht aan dat soort zaken, dat is de kern van ons ouderenbeleid. De individuele patiënt staat centraal en alles is erop gericht het bezoek voor de patiënt en zijn naasten zoveel mogelijk te verlichten”, aldus Esther van Gerven.

Tweede keer

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG reikten in 2013 het keurmerk voor het eerst uit met als doel de zorg voor ouderen overal goed te regelen. Toen voldeden 47 ziekenhuizen aan de voorwaarden. Deze tweede keer krijgen 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk.