Internationaal kwaliteitskeurmerk voor ETZ

7 september 2015

Accreditatiestatus Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis met vier jaar verlengd

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voldoet als eerste ziekenhuis in Nederland aan de nieuwe kwaliteitseisen van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum . Het kwaliteitskeurmerk is zowel aan de locatie St. Elisabeth (Tilburg) als de locatie TweeSteden (Tilburg en Waalwijk) toegekend.

De NIAZ-accreditatie is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. In mei werd de locatie St. Elisabeth bezocht door de auditoren en begin juli werd ook de locatie TweeSteden beoordeeld. Het NIAZ heeft voor beide locaties aangegeven dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) trots kan zijn op de behaalde resultaten en de betrokkenheid van de zorgverleners. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan patiënten en bezoekers de zekerheid dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet en dat gelijktijdig de veiligheid goed is geborgd.

Gastvrijheid

Het NIAZ concludeert dat de locatie St. Elisabeth uitblinkt in de organisatie van de Spoedeisende Hulp (SEH), de samenwerking binnen de verloskundige keten, verzuimbeheer, het integrale calamiteitenplan en het betrekken van medewerkers bij de beleidsontwikkeling. 

De locatie TweeSteden heeft zijn zaakjes vooral goed op orde voor wat betreft de gastvrijheid van de medewerkers, de aanmeldzuilen voor patiënten, het creëren van een gevoel van veiligheid bij patiënten en samenwerking binnen de keten.

Patiënt centraal

Bestuursvoorzitter Bart Berden is blij met de internationale erkenning voor het gefuseerde Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Want voor Berden heeft het nieuwe NIAZ-kwaliteitskeurmerk extra aan belang gewonnen. “De nadruk ligt voortaan minder op de kwaliteit zoals we die in alle protocollen hebben beschreven. De auditoren beoordelen nu vooral het zorgproces zoals onze patiënten dat in de dagelijkse praktijk ervaren. Zij volgen letterlijk patiënten die een zorg- of behandeltraject in het ziekenhuis afleggen. Ook praten ze met deze patiënten, zodat ook hun ervaringen worden meegewogen in de audit. Het is goed om te weten dat we na deze grondige inspectie aan de internationale toets voldoen.”

Een patiënt registreert zich bij een van de aanmeldzuilen op de locatie TweeSteden.