Vaatkeurmerk toegekend aan Elisabeth-TweeSteden

18 augustus 2015

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis krijgt ook dit jaar het Vaatkeurmerk uitgereikt. Want ook in 2015 voldoet het ziekenhuis aan alle kwaliteitscriteria van patiëntenorganisatie  Hart&Vaatgroep.

Het Vaatkeurmerk 2015 geeft een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de slagaderlijke vaatzorg dan voorheen. Er wordt nu meer inzicht geboden in de behandelingen aan aneurysma en de halsslagader. Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg  zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2015 ontvangen. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Vaatkeurmerk

Kwaliteitsverbetering

Doel van het Vaatkeurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten over de kwaliteit van de in ziekenhuizen geboden vaatzorg. Niet alle ziekenhuizen voldoen bijvoorbeeld aan de volumenorm voor aneurysma en halsslagader (minimaal 20). De trend van concentratie van gespecialiseerde zorg en meer samenwerking heeft zich voortgezet. Er zijn nu 63 ziekenhuizen waar aneurysma's worden geopereerd en 55 ziekenhuizen waar interventies aan de halsslagader worden gedaan.

Nieuwe criteria

Eén van de nieuwe criteria is dat een ziekenhuis moet voldoen aan de normen die in de indicatorensets (DSAA, DACI en DAVC) voor de behandeling van aneurysma en halsslagader staan. Voorheen gold voor het Vaatkeurmerk alleen het aantal behandelingen uit deze sets. Verder zien patiënten of een ziekenhuis de spoed-vaatchirurgie goed geregeld heeft: een Vaatkeurmerk-ziekenhuis - zoals het Elisabeth-TweeSteden - heeft dagelijks en in de weekenden een endovasculair specialist beschikbaar voor acute vaatzorg.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Het Vaatkeurmerk 2015 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.