Nieuw beeldsysteem Radiologie vergroot patiëntveiligheid

13 juli 2015

Artsen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis hebben op alle locaties toegang tot onderzoeksgegevens

Voor patiënten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) maakt het voortaan niet meer uit op welke van de vier locaties een radiologisch onderzoek of een (controle)afspraak plaatsvindt. Alle specialisten hebben namelijk via één systeem toegang tot de radiologische onderzoeksgegevens. Met de ingebruikname van dit gezamenlijke systeem is weer een concrete stap gezet in de fusie tussen het St. Elisabeth en het TweeSteden ziekenhuis.

Het radiologie informatie- en beeldbewerkingssyteem RIS-PACS, van de firma Sectra, werd voorheen alleen op de locatie St. Elisabeth gebruikt. Het biedt voor zowel patiënten als specialisten meerdere voordelen dat nu ook alle locaties van het TweeSteden (Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk) over dezelfde radiologische informatie beschikken.

Radioloog Coos van Oord laat zien hoe de onderzoeksgegevens voortaan snel geraadpleegd kunnen worden.

Volgens medisch manager en radioloog Coos van Oord is de optimalisatie van de patiëntveiligheid het grootste voordeel: “Omdat gegevens op alle locaties nu op dezelfde manier verwerkt worden. Het handmatig doorsturen van foto’s van het ene naar het andere systeem is verleden tijd.”

Sneller

Volgens Van Oord kunnen specialisten op alle locaties eerder de foto’s en het verslag van het onderzoek bekijken. De patiënt krijgt dus ook sneller de uitslag. Daarnaast maakt het niet meer uit op welke locatie van het ETZ een patiëntbespreking plaatsvindt, omdat alle specialisten de foto’s vanaf iedere locatie kunnen inzien. Een extra voordeel is dat de beelden door meerdere artsen tegelijkertijd bekeken kunnen worden. Specialisten hebben zelfs vanaf thuis via een beveiligde inbelverbinding toegang tot de gegevens.

Het RIS-PACS maakt het mogelijk om de met een röntgenapparaat, MRI-scanner of CT-scanner gemaakte beelden te koppelen aan de juiste patiëntengegevens en de bijbehorende verslagen. De beelden van de onderzoeken zijn vervolgens direct door de behandelend arts te raadplegen, via het netwerk van het ziekenhuis.

Enorme operatie

Dirk van der Lugt, manager van de afdeling Radiologie, is blij dat het systeem nu draaiende is. “De implementatie was een enorme operatie. We zijn in het najaar van 2013 gestart met het project, waar zo’n zestig mensen aan mee hebben gewerkt. Veel apparatuur is vervangen. Bovendien zijn alle specialisten, laboranten en administratieve medewerkers getraind. Omdat de werkwijzen op alle locaties volledig op elkaar zijn afgestemd, is er nu in het fusieziekenhuis sprake van één afdeling Radiologie.”

Door de enorme digitaliseringsslag neemt de patiëntveiligheid verder toe. Radioloog Van Oord: “De manier van foto’s maken gebeurt overal identiek. Alle digitale gegevens – aanvraag, onderzoek en verslag – zijn voortaan onlosmakelijk verbonden met de patiënt.”