Prijs voor minder valse brandmeldingen

1 juni 2015

Locatie TweeSteden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft de OMS-challenge gewonnen in de categorie Zorg. De challenge, een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, heeft als doel het aantal onnodige brandmeldingen terug te dringen.

De prijsuitreiking vond plaats in de kazerne van de brandweer in Tilburg. Burgemeester Noordanus reikte de prijs uit aan Theo Mols, Pieter Smulders en Jan Willem van der Wel, die namens de locatie TweeSteden aanwezig waren. De challenge had volgens Diemer Kransen, regionaal commandant brandweer Midden- en West-Brabant, niet alleen als doel de veiligheid van de burgers te vergroten, maar ook het vermijden van onnodige kosten. “Een loze melding kost ons zo’n 1.000 euro en een bedrijf gemiddeld 2.500 euro, exclusief productiekosten”, vertelt Kransen.

Burgemeester Noordanus (l) en Diemer Kransen (r) reiken de prijs uit aan Jan Willem van der Wel, Theo Mols en Pieter Smulders.

Vals alarm

Rookmelders van zorginstellingen, bedrijven, scholen, gemeentehuizen en schouwburgen zijn onderdeel van een automatisch brandmeldsysteem. 98 procent van de meldingen via zo’n automatische rookmelder blijkt vals alarm. Grootste boosdoeners zijn apparaten als tosti-ijzers die pal onder een rookmelder staan, rookmelders die te dicht bij een douche zijn geplaatst, stof dat van verbouwingen vandaan komt en vervuilde of defecte brandmelders.

Wedstrijd

Het afgelopen jaar zijn 700 ‘alarmbassadeurs’ van 170 instellingen in Tilburg en Breda bezig geweest met de OMS-challenge. Zes keer per maand kregen zij via een app vragen over brandmeldingen. De instelling met de meeste punten wint. Jan Willem van der Wel, hoofd bouw & techniek van het TweeSteden, benadrukt tijdens de uitreiking dat het ziekenhuis het afgelopen jaar niet alleen maar met de app bezig is geweest op het gebied van nodeloze meldingen. “We proberen zoveel mogelijk bewustwording te creëren bij de medewerkers, bijvoorbeeld door voorlichtingen. Ook worden tijdens verbouwingen slimme melders geplaatst, die minder snel afgaan.”

Een ander onderdeel van de campagne is dat automatische meldingen eerst per telefoon worden gecheckt. De brandweer heeft één minuut om in contact te komen. Als dat lukt, heeft de instelling twee minuten om te controleren of er echt brand is. Lukt dit niet binnen de tijd, rukt de brandweer altijd uit.

Succes

Uit onderzoek blijkt dat de campagne gewerkt heeft. Het aantal meldingen in de regio Midden- en West-Brabant is gedaald van 500 naar ongeveer 400 per maand. En dat terwijl slechts tien procent van de instellingen en bedrijven in de regio meedoen. Tijdens de prijsuitreiking presenteerde de brandweer zelf ook cijfers. Het aantal OMS-meldingen is de afgelopen drie jaar met 32 procent gedaald. Het aantal OMS-uitrukken daalde in die periode met maar liefst 42 procent.