Oogheelkundige zorg op twee locaties

18 juni 2015

Vanaf medio juni 2015 verricht het ETZ de oogheelkundige zorg op locatie St. Elisabeth en locatie TweeSteden Waalwijk. De oogheelkundige zorg van de locatie TweeSteden Tilburg verschuift hiermee naar de locatie TweeSteden Waalwijk.

Waarom?

Met het concentreren van de oogheelkundige zorg op twee locaties, kunnen we onze poliklinieken optimaal uitrusten voor de best mogelijke oogheelkundige zorg.

Wat zijn uw voordelen?

  • Het maakt veel extra polibezoeken overbodig. Zo doen we bijvoorbeeld de laserbehandelingen voortaan op één locatie, en soms direct tijdens het spreekuur.
  • Het operatieproces richten we volgens het one-stop-shop principe in, in plaats van een verplicht bezoek op locatie Waalwijk én locatie Tilburg voor een meting.
  • Kleine verrichtingen worden zo mogelijk direct op dezelfde locatie gedaan, in plaats van meerdere afspraken op verschillende locaties.