Officiële samenwerking specialistische jeugdzorg

9 juni 2015

Om de zorg voor de jeugd te verbeteren, is Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS) Midden-Brabant in het leven groepen. Op 12 juni ondertekenen de 22 deelnemende organisaties, waaronder de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, een overeenkomst waarin ze hun samenwerking formeel bekrachtigen.

SJS Midden-Brabant is in 2013 ontstaan om invulling te geven aan de veranderingen binnen de jeugdzorg. Dit in nauwe afstemming met gemeenten en diverse wijkteams in de regio. De volgende organisaties nemen deel aan SJS: afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Kompaan en de Bocht, Amarant Groep, GGz Breburg, De Hondsberg, Zorgcollectief Hart van Brabant, Prisma, ASVZ, Novadic-Kentron, Herlaarhof, De La Salle, Buro Maks, Impegno, De Belvertshoeve, JuniorCare, Amacura, Topaze, De Viersprong, Virenze, De Opgroeipraktijk, Siza en Mentaal Beter.

De organisatie houdt zich met verschillende thema's bezig. Een kleine greep: integrale crisiszorg, dagbehandeling, FACT teams en inzet van experts in het regionaal expertiseteam. Ook draagt SJS bij aan 1 gezin - 1 plan, wat goed inspeelt op de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten: 1 beleid en 1 budget voor alle kinderen in de regio Midden-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.sjsbrabant.nl.

Samenwerking

Tijdens het tekenen van de overeenkomst op 12 juni is Leon Wever aanwezig. Hij is directeur Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij vertelt over de transitie en transformatie in het jeugdveld en wat het belang van samenwerking daarbij is.