Koninklijk lintje voor Jan Marcelis

24 april 2015

Arts-microbioloog Jan Marcelis is vrijdag 24 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Oisterwijk, Hans Janssen, verraste hem thuis met dit lintje.

Jan Marcelis is als arts-microbioloog verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij zet zich al 25 jaar op uitzonderlijke wijze in voor de gezondheidszorg en medische hulpverlening. Hij is een zeer toegewijd arts- microbioloog en klinisch embryoloog die een grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de afdeling LMMI (Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie) en Fertiliteit van de locatie St. Elisabeth. Daarnaast was en is dr. Marcelis van wezenlijke betekenis voor zowel het beleid als de feitelijke hulpverlening van Sanquin Bloedbank in Amsterdam. Ook bekwaamde hij zich in transfusiegeneeskunde. Deze combinatie van medische specialismen is uniek in Nederland en waarschijnlijk ook buiten onze landsgrenzen.

De actieve arts-microbioloog vervult al jarenlang meerdere functies naast elkaar en is tevens lid van diverse verenigingen, commissies en raden. Hij is in staat om continue verbindingen te leggen in de gezondheidszorg (nationaal en internationaal), met als doel zijn brede kennis en kunde in te zetten om daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo is hij één van de bedenkers en initiatiefnemers van de invoering van het monsterzakje aan bloedafnamezaksystemen. In dit monsterzakje wordt de eerste 20-30 ml van iedere donatie van bloed en bloedcomponenten opgevangen. Dit wordt internationaal beschouwd als een belangrijke maatregel om ziekte en sterfte bij transfusieontvangers te voorkomen en is nu wereldwijd geaccepteerd als een ‘state-of-the-art' maatregel.