Betere oncologische zorg door samenwerking

7 april 2015

Ieder jaar krijgen ruim 100.000 patiënten in ons land te horen dat zij een vorm van kanker hebben. In de toekomst neemt dit aantal verder toe. Ziekenhuizen en radiotherapie- instellingen in Zuidwest-Nederland hebben de handen ineengeslagen om patiënten de beste zorg te kunnen leveren, nu en in de toekomst. De samenwerking komt tot uiting in oncologisch netwerk EMBRAZE. Het doel is om door samenwerking de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op genezing verder te vergroten. Daarnaast wil het netwerk de toegankelijkheid van zorg in de regio garanderen.

Landelijk worden toenemend eisen gesteld aan de kwaliteit van de oncologische zorg. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de zogenaamde volumenormen: normen waarbij een ziekenhuis een behandeling alleen nog maar mag uitvoeren wanneer zij voldoende van dit soort behandelingen per jaar uitvoert. Dit leidt er toe dat niet meer alle ziekenhuizen alle behandelingen bij kanker zelf uitvoeren, maar patiënten soms verwijzen naar een ander ziekenhuis.

Patiënten kunnen dan voor onderzoek en nazorg in hun eigen ziekenhuis terecht, maar gaan voor de behandeling naar een ander ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de overdracht tussen deze ziekenhuizen goed verloopt, is samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking zorgt er daarnaast voor dat de meeste diagnostiek, behandeling en nazorg voor patiënten met kanker dicht bij huis in de regio beschikbaar blijft.

EMBRAZE

Het Admiraal De Ruyter ziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Instituut Verbeeten en Erasmus MC hebben al in 2014 de intentie uitgesproken om een oncologisch netwerk op te richten. Nu heeft deze samenwerking vorm gekregen in EMBRAZE. Deze naam staat vooromarmen, maar is tevens een samenvoeging van Erasmus MC, Brabant, Zeeland.

Emeritus hoogleraar medische oncologie Hans Nortier, kwartiermaker van EMBRAZE, werkt aan de verdere uitwerking van de samenwerking. Hans: "Bij alle professionals en bestuurders van de verschillende instellingen is er een sterke wil om dit netwerk tot een succes te maken. Iedereen is gericht op een verbetering van kwaliteit van zorg. Dat zorgverzekeraars CZ en VGZ dit initiatief van medische staven en raden van bestuur van harte ondersteunen laat zien dat dit initiatief door alle partijen omarmd wordt."