Uitleg over veranderingen in de zorg

24 maart 2015

Ministerie VWS informeert bezoekers ziekenhuis

Op 1 januari 2015 is veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Veel mensen hebben vragen over alle wijzigingen. Zij kunnen met hun vragen de informatiestand van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis bezoeken.
 
De mobiele vraagbaak van het ministerie van VWS bezoekt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

De vraag kan bijvoorbeeld gaan over het overgangsrecht, de voorwaarden voor een Persoon Gebonden Budget (PGB’s) in de zorgverzekeringswet of persoonlijke verzorging. Medewerkers van het Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd van het ministerie van VWS zijn in het ziekenhuis aanwezig om die vragen te beantwoorden.

Bezoekers die gebruik willen maken van de mobiele vraagbaak, doen er goed aan om de eigen indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg mee te nemen. Met een indicatie in de hand, kunnen de medewerkers de vragenstellers beter van dienst zijn.

De informatiestand staat achtereenvolgens dinsdag 31 maart bij de entree op de locatie St. Elisabeth (Hilvarensbeekseweg 60, Tilburg), donderdag 2 april op de locatie TweeSteden Waalwijk (Kasteellaan 2) en dinsdag 7 april op de locatie TweeSteden Tilburg (Dr. Deelenlaan 5). De medewerkers van het ministerie van VWS zijn steeds van 11.00 tot 17.00 uur aanwezig.