VERVOLGBIJEENKOMST Religie, normen en waarden bij patiënten uit andere culturen


Van: 10 oktober 2022 - 14:30
Tot: 10 oktober 2022 - 16:30

Hoe ga je om met patiënten met een andere culturele achtergrond, waaronder moslims, als ze komen voor problemen met hun vruchtbaarheid? Een onderwerp waar niet gemakkelijk over wordt gesproken. Hoe bespreek je onderwerpen die een seksuele lading hebben? En hoe doe je hierbij recht aan de culturele achtergrond, waar kun je rekening mee houden?

Allemaal vragen en onderwerpen die tijdens de eerste themamiddag Religie, normen en waarden van de islamitische patiënt van 16 mei jl. deels aan bod zijn gekomen. Tijdens de tweede bijeenkomst op 10 oktober 2022 gaan we hierover verder praten en discussiëren.

Inhoud

Onderwerpen als
• Cultureel kader
• Hoog- laagcontext communicatie
• Feminine & masculine
• Familiepatronen en verwachtingen
• Religieuze beleving van de beperking
• Begeleiding
• Rituelen bij geboorte
worden meer uitgediept waarbij ervaringen van zorgmedewerkers aandacht krijgen.

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor zorgmedewerkers in de Fertiliteit en kan door deze medewerkers van het CVB (JBZ, CZE, MMC, Amphia en ETZ) fysiek gevolgd worden.

Werk je ergens anders, dan ben je digitaal meer dan welkom. Deelname is gratis en aanmelden kan via a.monnee@etz.nl. Inhoudelijke vragen kun je sturen naar interculturelezorg@etz.nl.