Symposium Ethiek: Mishandeling, durf jij het te zien?

Locatie: ETZ Elisabeth

Van: 19 november 2019 - 17:30
Tot: 19 november 2019 - 20:30

Commissie Ethiek nodigt je uit voor het symposium op dinsdagavond 19 november vanaf 17.30 uur.

​​​​Voorzitter Raad van Bestuur Bart Berden opent de avond. Daarna geeft hij het woord aan ervaringsdeskundige en journalist Ankie Driessen. Zij vertelt over de vicieuze cirkel van k​​indermishandeling en kindermisbruik en hoe zorgprofessionals die cirkel kunnen doorbreken. Aansluitend vertellen een kinderarts uit het ETZ en een vertrouwensarts van Veilig Thuis over handelingsperspectieven voor zorg​professionals. Da​arna brengt een specialist Ouderengeneeskunde van De Wever een casus in vanuit haar expertise. Tot slot sluit ethicus Jan Jans de avond af op een interactieve manier. De avond wordt begeleid door geestelijk verzorger en ethicus Ad van Kuyck.

hoofdfoto-(1).jpg

​Deelnam​e

gratis

Doelgr​oep

medewerkers ETZ en genodigden

Loca​​tie

aula ETZ Elisabeth, route 73, Hilvarenbeekseweg 60 Tilburg

Accreditatie

toegekend (3 punten) voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en medisch specialisten

Aanmeld​​en

via ethiek@etz.nl​ vóór 1 november. Vermeld hierbij naam, functie, organisatie, ​BIG-nummer en/of inschrijvingsnummer kwaliteitsregister, dieet en bijzonderheden.

Progra​mma

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes

18.00 uur Voorzitter Raad van Bestuur Bart Berden

18.20 uur Ervaringsdeskundige en journalist Ankie Driessen

19.05 uur Kinderarts ETZ Mirjam de Willigen & vertrouwensarts Veilig Thuis Lisette Huffmeijer

19.25 uur Specialist Ouderengeneeskunde De Wever Margriet Hermans

19.45 uur Ervaringsverhaal: ‘Het zal nooit meer gebeuren’

20.00 uur Ethicus Jan Jans

20.20 uur Borrel