Kosten

Veelgestelde vragen zorgkosten en facturering

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over zorgkosten, facturen en contracten. De informatie is verdeeld in hoofdstukken.

Snel naar andere pagina’s

Verzekering

 • Wordt mijn behandeling vergoed door de verzekeraar?
  De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Voor meer informatie over je polis, neem contact op met je zorgverzekeraar.
 • Met welke verzekeraars heeft het ETZ een contract afgesloten?
  Voor 2024 heeft het ETZ met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met uitzondering van een aantal selectieve polissen (ook wel budgetpolissen genoemd). Kijk hier voor een volledig overzicht:
  Lees hier meer over gecontracteerde zorgverzekeraars 2024
 • Ik heb een selectieve/budget polis, kan ik bij het ETZ terecht?
  Voor een aantal specifieke (budget)polissen heeft het ETZ geen overeenkomst gesloten voor 2024. Het gaat hierbij om de volgende polissen:

 • Wordt mijn eigen risico aangesproken?
  Het eigen risico in 2024 is € 385,-. De eerste € 385,- voor zorg, gedekt vanuit de basisverzekering (per jaar), betaal je dus zelf. Heb je met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken, dan betaal je tot maximaal het afgesproken bedrag. De startdatum van het subtraject in het ziekenhuis is bepalend bij de verrekening van het eigen risico. Je eigen zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.
 • Wat als ik geen zorgverzekering heb?
  Als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, moet je vooraf de zorg betalen. Het ziekenhuis maakt een inschatting van de kosten van jouw behandeling. Heb je een buitenlandse zorgverzekering, ga dan naar Onverzekerde zorg, buitenlandse patiënt & tarieven.Voor meer informatie over (mogelijke) beperkende voorwaarden van je zorgverzekering, kijk op de website zorgverzekeringskaart.nl.
 • Wat als ik een buitenlandse (Europese) zorgverzekering heb?
  Heb je een ziektekostenverzekering in Europa? Laat ons dan je Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card ofwel EHIC) zien. Dit kan ook een plaatsvervangend formulier van de EHIC zijn. Hiermee heb je recht op noodzakelijke medische spoedzorg tijdens een tijdelijk verblijf. De financiële afhandeling wordt rechtstreeks door ons verzorgd.Als je buitenlandse zorgverzekeraar niet bekend is met EHIC of plaatsvervangend formulier, moet je voorafgaand aan de behandeling een garantieverklaring overleggen van je verzekeringsmaatschappij, voorzien van een factuuradres. Indien je het nodige formulier niet aan kunt leveren, ben je zelf verantwoordelijk voor het vooraf betalen van de ziekenhuisrekeningKom je voor een geplande afspraak naar ons ziekenhuis? Dan moet u vooraf toestemming vragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar moet de toestemming bevestigen via een S2 formulier of garantieverklaring. Dit formulier moet u vóór de afspraak bij ons aanleveren.

Verwijzing

 • Heb ik een verwijzing nodig?
  Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. Je krijgt deze mee van je huisarts of specialist of de brief wordt rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd. Per nieuwe zorgvraag heb je een verwijzing nodig. Dus voor een vervolgafspraak hoef je geen nieuwe verwijzing te hebben. Wel wanneer er een nieuwe klacht speelt. Zie Ziekenhuiszorg in 2024: Een overzicht voor meer informatie omtrent verwijzingen
  Let op: Voor acute zorg is geen verwijzing noodzakelijk. Onder acute zorg valt bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH), spoedeisende geboortezorg en Intensive Care-zorg.
 • Hoe lang is mijn verwijzing geldig?
  Een verwijsbrief is 1 jaar geldig. De datum op de verwijsbrief mag niet na de datum van je eerste afspraak vallen. Belangrijk dus om eerst de verwijzing te regelen.
 • Zelfverwijzing 
  Wanneer je zonder verwijsbrief van een erkende verwijzer toch een behandeling wenst te ondergaan, dan heb je geen recht op vergoeding vanuit je zorgverzekering. Je zult de nota thuis ontvangen en zelf moeten voldoen.
 • Verwijsbrief vergeten?
  Wanneer je geen verwijzing hebt óf hem bent vergeten mee te nemen naar de afspraak, kan de afspraak vaak wel doorgaan. Wel is het belangrijk dat de verwijsbrief alsnog bij de polikliniek van het ETZ terechtkomt. De datum van het eerste ziekenhuisbezoek moet dan op de verwijsbrief staan. Geef de verwijzing binnen veertien dagen af of stuur de verwijsbrief naar de juiste polikliniek op. Wanneer er geen geldige verwijsbrief is ontvang je de nota thuis en ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling.
 • Nieuwe verwijzing bij ander gezondheidsprobleem
  Ben je al eerder in het ziekenhuis geweest, maar wil je nu geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem? Dan heb je een nieuwe verwijsbrief nodig.
 • Zonder verwijsbrief toch behandeld worden
  Wil je zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden? Vraag dan een prijsindicatie op. Voor de start van je behandeling betaal je al de totaal verwachte kosten. Afhankelijk van de uiteindelijk benodigde zorg, valt dit bedrag hoger of lager uit. Je krijgt zelf de factuur voor de gemaakte zorgkosten.

DBC systematiek

 • Wat is een DBC?
  Een DBC-zorgtraject is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Een ziekenhuis brengt geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken in rekening, maar hanteert één tarief voor een vastgesteld traject.

 • Wat is de looptijd van een DBC zorgtraject?
  Afhankelijk van de duur van de behandeling kan een DBC-zorgtraject bestaan uit meerdere DBC-subtrajecten. DBC-subtrajecten hebben namelijk een (wettelijk) vastgestelde looptijd. Een eerste subtraject heeft een doorlooptijd van 90 dagen. Op dag 91 opent dan een vervolgtraject. Alle opvolgende subtrajecten hebben een looptijd van 120 dagen. Echter, uitgevoerde zorgactiviteiten kunnen de doorlooptijd van DBC-subtrajecten beïnvloeden waardoor deze eerder of later sluiten. Doordat na het afsluiten van het DBC-subtraject altijd aansluitend een vervolg DBC-subtraject geopend wordt, kan het voorkomen dat de begindatum van de DBC niet gelijk is aan de datum dat je op consult bent geweest bij de arts.
 • Waarom heb ik meerdere facturen voor een DBC zorgtraject?Voor elk DBC-subtraject wordt een factuur opgemaakt en afzonderlijk van elkaar gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als ‘zorgproduct’. Afhankelijk van de diagnose, het aantal bezoeken, de onderzoeken en behandeling die je ondergaat (poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie) kan de prijs van een DBC-zorgproduct verschillen.Naast DBC-zorgproducten zijn er ook  ‘overige zorgproducten’. Deze worden apart in rekening gebracht. Zie Ziekenhuiszorg in 2024: Een overzicht voor meer informatie.
 • Ik ben in 2023 niet in het ziekenhuis geweest, maar moet wel eigen risico betalen, waarom?
  Als je in 2023 niet in het ziekenhuis bent geweest, maar in 2024 wel, kan het zijn dat je eigen risico van 2023 aan je zorgverzekeraar moet betalen. Dit is afhankelijk van de registratie van je DBC zorgtraject.
  Bekijk het document met uitgebreide info op de site van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)

 


Kosten / factuur

 • Wat kost mijn behandeling? Waar vraag ik dit op?
  Je kunt jouw zorgnota of het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar digitaal bekijken via jouw persoonlijke omgeving op de website van je zorgverzekeraar.
  Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, is het van belang om te weten hoeveel je behandeling gaat kosten. Hoe je dat doet, vind je op  de pagina over Onverzekerde zorg.
 • Waarom krijg ik mijn factuur thuis?
  Het ETZ stuurt de factuur in principe naar de zorgverzekeraar. In onderstaande gevallen krijg je de factuur thuisgestuurd:

  • Je bent niet verzekerd.
  • Je moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling (niet te verwarren met het eigen risico).
  • Je zorgverzekeraar heeft voor jouw behandeling geen contract afgesloten met het ETZ (selectieve/budget polis).
  • Je behandeling valt niet onder de verzekerde zorg, en wordt ook niet vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
  • Je verzekeringsgegevens zijn onjuist of zijn niet bekend bij het ETZ. Neem in dit geval  contact op met het ziekenhuis.
  • Ik moet (een deel van) mijn behandeling zelf betalen. Waar vind ik de betalingsvoorwaarden?

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de afdeling Facturatie.

 


Overig

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, hoe verloopt dit proces?
  Geen Nederlandse zorgverzekering, een ziektekostenverzekering in Europa of een Internationale studentenverzekering?  Lees op de pagina over Onverzekerde zorg hoe te handelen
 • Ik ben verhuisd, moet ik dit doorgeven aan het ziekenhuis? 
  Ja, aan de balie in het ziekenhuis, telefonisch bij de patientenregistratie of via MijnETZ.
 • Ik heb een nieuwe zorgverzekeraar, maar ontvang een afrekening van mijn oude zorgverzekeraar?
  Het ETZ stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar je op de startdatum van een DBC-subtraject verzekerd was (een zorgtraject bestaat uit meerdere DBC-subtrajecten). Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

 

Heb je vragen over de zorgnota van jouw zorgverzekeraar? Dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de verzekeraar verplicht jou hierover te informeren.

Heb je vragen over facturen die je rechtstreeks van het ETZ hebt ontvangen, dan kun je telefonisch contact opnemen met het ETZ.

Telefonisch contact

 • Heb je inhoudelijke vragen over de nota? Heb je vragen over de kosten van je behandeling óf heb je vragen over de registratie van je DBC zorgtraject?
  Dan kun je elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Facturatie, via telefoonnummer (013) 221 52 29.
 • Heb je vragen over de aanmaning en/of de betaling van je nota?
  Dan kun je elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur contact opnemen met de afdeling Debiteuren, via telefoonnummer (013) 221 50 25.