Kosten

Onverzekerde zorg, buitenlandse patiënt en tarieven

Als patiënt kun je niet verzekerd zijn of kun je zorg ontvangen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed wordt door een zorgverzekeraar. In beide gevallen is er sprake van onverzekerde zorg.

Snel naar andere pagina’s

Onverzekerde patiënt

Als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, moet je vooraf de zorg betalen. Het ziekenhuis maakt een inschatting van de kosten van jouw behandeling. De afdeling Facturatie maakt hiervoor een voorschotnota. De definitieve zorgnota kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. Je ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende zorgnota met het restantbedrag wat je nog moet betalen of je krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Vervolgbehandeling bij een onverzekerde patiënt

Bij een vervolgafspraak in het ziekenhuis wordt voorafgaand aan je bezoek opnieuw beoordeeld of je reeds voldoende hebt betaald of dat er een bijbetaling noodzakelijk is. Deze betaling moet tijdens de opname óf vooraf aan de vervolgafspraak gedaan zijn.

Spoedeisende hulp

Als je door een acute zorgvraag niet in staat bent om de zorg vooraf te betalen, wordt de zorgnota naderhand opgemaakt en op jou verhaald.
Bij een niet-acute zorgvraag moet je, zoals eerder gemeld, de geschatte zorgkosten zelf vooraf betalen.

Zorgverzekering buiten Nederland

Kom je in ons ziekenhuis voor medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf en heb je een ziektekostenverzekering in Europa? Laat ons dan je Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card ofwel EHIC) zien. Dit kan ook een plaatsvervangend E-111 formulier zijn. De financiële afhandeling wordt rechtstreeks door ons verzorgd. Wanneer je het benodigde formulier niet aan kunt leveren, ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van de ziekenhuisrekening.

 

Internationale studentenverzekering (bijvoorbeeld OOM/AON)

Heb je een internationale studentenverzekering, dan moet je vooraf bij de zorgverzekering melden dat er een behandeling plaats gaat vinden in het ziekenhuis. Je moet zelf de rekening betalen. De zorgnota kun je later via een declaratieformulier indienen bij je eigen zorgverzekeraar.


Health insurance

Do you have health insurance coverage from another (European) country? If so please present your European Health Insurance Card (EHIC). In certain cases you can also present an E-111 form as a substitute.
Should your health insurer not recognise the EHIC or E-111, it is necessary to submit a guarantee declaration with billing address from your insurance company prior to your treatment.
In the event that you are not able to provide one of the required forms you are personally responsible for payment of the hospital invoice.

International student health insurance (i.e. OOM/AON)

When you have an international student health insurance you must report in advance to your health insurer that treatment will take place at the hospital. You will have to pay the hospital bill yourself first. Afterwards you can submit the bill to your insurer via a claim form.

 


Onverzekerde ziekenhuiszorg

De onverzekerde zorg valt buiten de basisverzekering. Onverzekerde zorg wordt naar gelang de polisvoorwaarden wel of niet vergoed via een, eventuele, aanvullende verzekering. Wij adviseren je om over eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling uit de aanvullende verzekering, contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Welke behandelingen worden niet of niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering?

Veelal is dit zorg zonder medische noodzaak. Denk aan een anticonceptiebehandeling (plaatsen van een spiraaltje of sterilisatie). Als je geen aanvullende verzekering hebt of de behandeling wordt niet gedekt door de aanvullende verzekering, zijn de kosten voor eigen rekening. Ook wanneer de zorgverzekeraar geen machtiging afgeeft voor een behandeling, zijn de kosten voor eigen rekening. Een machtiging is een officiële toestemming die aangevraagd moet worden bij een zorgverzekeraar zodat de kosten voor een specifieke behandeling (deels) vergoed worden. Deze toestemming moet voorafgaand aan de behandeling aangevraagd worden.


Tarieven onverzekerde zorg / passanttarieven

Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, is het van belang om te weten hoeveel je behandeling gaat kosten. Je hebt daarvoor een zorgactiviteitcode of de zorgproductcode nodig. Deze code kun je vooraf bij afdeling Facturatie opvragen. Dit is vaak een indicatie van de verwachte zorgproductcode. Hierbij moet je er rekening mee houden dat het om een inschatting gaat, en dat het uiteindelijke zorgproduct kan afwijken als er wijzigingen in de aangeboden zorg hebben plaatsgevonden.

Met de zorgproductcode kun je de prijs opzoeken in onderstaande lijst met passantentarieven. Lukt dit niet, dan kun je de prijs van de behandeling ook opvragen bij de afdeling Facturatie (zie hierboven).

Passantentarieven 2024

Passantentarieven 2023

De kolommen hebben de volgende betekenis:

 • Declaratiecode: code die gebruikt wordt voor de factuur
  • Behandelingen beginnend met een 14 of 15 vallen binnen de basisverzekering. Hiervoor betaal je mogelijk eigen risico aan de zorgverzekering.
  • Behandelingen beginnend met een 16 of 17 vallen buiten de basisverzekering. Die behandelingen worden afhankelijk van je aanvullende verzekering soms (deels) vergoed.
 • DBC-zorgproduct consumentenomschrijving: de omschrijving van de behandeling in het ziekenhuis.
 • Integraal tarief: de kosten die het ziekenhuis bij jou in rekening brengt voor je behandeling. Op facturen voor keuringen, rapporten en inlichtingen is het tarief exclusief BTW.

Voorwaarden prijslijst passanttarieven

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze prijslijsten:

 • De prijzen in de actuele passantentarieflijst zijn de prijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen met de zorgverzekeraars of voor onverzekerde patiënten. Deze prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijsten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze tarieflijst, dan behoudt het ETZ het recht dit te doen. Check deze lijst dus regelmatig.

 

Heb je vragen over de zorgnota van jouw zorgverzekeraar? Dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de verzekeraar verplicht jou hierover te informeren.

Heb je vragen over facturen die je rechtstreeks van het ETZ hebt ontvangen, dan kun je telefonisch contact opnemen met het ETZ.
Je kunt ook altijd een e-mail sturen naar zorgadministratie@etz.nl.

Telefonisch contact

 • Heb je inhoudelijke vragen over de nota? Heb je vragen over de kosten van je behandeling óf heb je vragen over de registratie van je DBC zorgtraject?
  Dan kun je elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Facturatie, via telefoonnummer (013) 221 52 29.
 • Heb je vragen over de aanmaning en/of de betaling van je nota?
  Dan kun je elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur contact opnemen met de afdeling Debiteuren, via telefoonnummer (013) 221 50 25.