Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van de regionale zorgbelangorganisaties. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van patiënten en cliënten in de regio horen.

Zorgbelang Nederland ondersteunt haar leden hierin door belangenbehartiging richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), koepels van zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties op landelijk niveau. Je vindt de regionale zorgbelangorganisaties op de website van Zorgbelang Nederland.