Identificatieplicht in de zorg

Legitimeren in het ETZ

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, geldt een legitimatieplicht. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. De identificatieplicht houdt in dat je bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien.

Kinderen

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen vanaf de geboorte. Neem dus bij jouw bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs van je kind mee.

Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving van een minderjarig kind op het legitimatiebewijs van een ouder mag nog wel gebruikt worden als legitimatie in de zorg (zolang het identiteitsbewijs van de ouder nog geldig is).

Veiligheid voorop

De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgverzekeringspassen te voorkomen. Geen controle van de identiteit van een patiënt werkt fraude in de hand. Onverzekerden zouden bijvoorbeeld bij een ziekenhuis zorg kunnen krijgen op vertoon van een gestolen zorgpas van iemand die wél een zorgverzekering heeft. Dat is misbruik van de zorgverzekering.

Bovendien ontstaat er door dergelijke fraude een risico op medische fouten, omdat de betrokken patiënt wordt aangezien voor iemand anders met een ander medisch dossier. Bij het ETZ vinden we jouw veiligheid het allerbelangrijkste. Daarom vragen onze zorgprofessionals naar je legitimatiebewijs. Ook vragen we regelmatig om de naam, postcode, huisnummer en geboortedatum. Dat heet de vergewisplicht. Zo weten onze zorgverleners zeker dat ze de juiste patiënt helpen.

Geldige identiteitsbewijzen

De volgende legitimatiebewijzen kun je meenemen naar het ETZ:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • vreemdelingendocument

Controleer van tevoren of het document nog geldig is. Een verlopen legitimatiebewijs kun je niet gebruiken om je te identificeren in het ziekenhuis.

Burgerservicenummer (BSN)

Op jouw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven, heeft een BSN. Dit nummer gebruiken alle overheidsorganisaties (zoals de Belastingdienst en de gemeente). Nederlandse ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren.

Spoed

Heb je onmiddellijk medische hulp nodig? Dan word je uiteraard eerst geholpen. Het is wel belangrijk dat jij je binnen 14 dagen in het ETZ identificeert. Alleen de medisch specialist kan in spoedgevallen bepalen dat zorg verleend wordt zonder identificatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de identificatieplicht in de zorg? Kijk dan op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.