Contracten zorgverzekeraars 2020

Het ETZ heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor zowel medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg als paramedische zorg. Het gaat om ASR, Caresq, CZ, DSW, Menzis, VGZ, VRZ en Zilveren Kruis.

Alle patiënten die bij deze zorgverzekeringen verzekerd zijn, krijgen hun zorg bij het ETZ vergoed. Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Daarnaast moet je altijd bij een bezoek aan het ziekenhuis eerst je eigen risico betalen.

Voor de specifieke (budget)polissen - alle labels van Zilveren Kruis - heeft het ETZ, net zoals in 2019, geen overeenkomst gesloten voor 2020. Dat kan betekenen dat deze verzekeraars een eigen bijdrage in rekening brengen als je gebruikmaakt van medisch specialistische zorg in het ETZ. Dit zijn de polissen:

 • Basis Budget Polis
 • Avéro Achmea Zorg Plan Selectief Polis
 • Ziezo Selectief Polis

In onderstaande tabel zie je welke voornaamste labels onder de verschillende zorgverzekeraars vallen. 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Zorgverzekeraar Labels
 ASR
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering
 Caresq
 • Besured
 • National Academic
 • Promovendum
 CZ
 • CZ
 • CZdirect
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 DSW
 • DSW
 • InTwente
 • StadHolland
 Menzis
 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • PMA
 VGZ
 • Aevitae
 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ
 • MVJP
 • SZVK
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • Zorgzaam Verzekerd
 • ZEKUR
 VRZ
 • HollandZorg
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • Salland Zorgverzekeringen
 • VvAA
 • ZorgDirect
 • Zorg en zekerheid
 Zilveren Kruis
 • Aevitae (Avéro)
 • Avéro Achmea
 • FBTO
 • De Friesland
 • IAK (Avéro)
 • Interpolis
 • Zilveren Kruis

Bekijk ook nog het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor 2019.

Eerste bezoek aan het ETZ

We raden je aan om voor je eerste afspraak in het ziekenhuis contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Informeer of de zorgverzekeraar een contract heeft met het ETZ en of je verzekeringspolis de behandeling vergoedt. Ook als de zorg in een eerder jaar werd vergoed, is het goed om de vergoeding voor 2020 opnieuw bij je zorgverzekeraar na te gaan.

Heb je spoedeisende zorg (eerste hulp) nodig, dan hoef je niet eerst contact met je zorgverzekeraar op te nemen.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat een bezoek aan het ziekenhuis altijd valt onder je eigen risico. In 2020 is de hoogte van het eigen risico 385 euro per jaar. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van achttien jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat je achttien jaar wordt. Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat je een vrijwillig eigen risico met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het vrijwillige eigen risico komt bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro. 

Ook voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis geldt het eigen risico. Is je situatie niet levensbedreigend? Dan is het verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts je door naar het ziekenhuis.

Niet gecontracteerde zorg

Door goede afspraken met zorgverzekeraars te maken, voorkomt het ETZ dat je zelf een rekening voor ziekenhuiskosten krijgt. Het kan gebeuren dat je zorgverzekeraar geen afspraak heeft met het ziekenhuis van je keuze of dat je een budgetpolis hebt afgesloten. De verzekeraar stelt voor deze situatie zelf een vergoeding vast in de polisvoorwaarden. Het is mogelijk dat je dan een gedeelte van je behandeling zelf moet betalen.

BUDGETPOLISsen

Verzekeraars kunnen goedkopere polissen aanbieden, maar bij die verzekeringen hebben ze een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Voor jou als verzekerde betekent dit dat je minder premie hoeft te betalen, maar ook minder keuzevrijheid hebt. Dit kan een goede optie voor je zijn als je verwacht geen of weinig zorgkosten te maken.

Als je toch zorgkosten moet maken en niet voor onverwacht hoge kosten wilt komen te staan, is het raadzaam om je vooraf goed te laten informeren wat een budgetpolis voor jou betekent. Als je bijvoorbeeld naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat, krijg je bij sommige budgetpolissen slechts 50 procent van de kosten vergoed. Vraag daarom altijd goed na bij jouw verzekeraar welke zorg wordt vergoed in de budgetpolis en bij welke aanbieders je terechtkunt.

De beperkingen van een budgetpolis gelden niet voor spoedzorg, bevallingen of bij een doorverwijzing door een specialist uit een ander ziekenhuis. Hiervoor kun je altijd terecht in het ETZ.

Altijd verwijsbrief nodig

Heb je specialistische zorg nodig en wil je dat deze zorg door je zorgverzekeraar wordt vergoed, dan heb je een verwijzing nodig. Heb je geen verwijsbrief als je in ons ziekenhuis komt? Dan moet je misschien de behandeling zelf betalen of word je pas behandeld als je de juiste verwijsbrief wel hebt. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Onverzekerde zorg

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg vergoedt jouw zorgverzekeraar. Uiteraard moet je dan wel verzekerd zijn. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie of sterilisatie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Je kunt ervoor kiezen om bij je zorgverzekeraar een aanvullende verzekering af te sluiten. Of de behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, en zo ja bij welke zorgaanbieders, hangt af van de polisvoorwaarden. Wij adviseren je daarom contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Als je geen aanvullende verzekering hebt of de behandeling niet gedekt wordt door de aanvullende verzekering, zijn de kosten voor eigen rekening. Bij het ETZ krijg je informatie over de prijzen van een behandeling.

Factuur en kosten behandeling

Wil je meer informatie over de inhoud van de factuur, het betalen van de rekening of wil je een prijsindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie (013) 221​ 52 29 of vul het contactformulier in.

Folder Ziekenhuiszorg in 2020: wat betaal je?

Lees meer in de folder: Ziekenhuiszorg in 2020: wat betaal je?


Disclaimer

Deze informatie is met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan het ETZ niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen wijze rechten ontleend worden. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie over de vergoeding van de zorg.

Laatste wijziging: 5 december 2019

Contracten zorgverzekeraars