Kunst in het ziekenhuis

Het ETZ wil een bezoek aan het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Daarom besteden we extra aandacht aan de inrichting van poliklinieken, gangen en afdelingen.

Kunstbeleid ETZ

De ambitie van het ETZ wordt samengevat in ‘Buitengewoon’. ‘Buitengewoon’ staat voor: meer dan gewoon willen zijn, buiten het gewone om denken. Ook staat het voor de juiste afstemming van zorg op ieder individu, want ieder mens is anders. Deze ambitie vergt niet alleen medische gedrevenheid, maar bijvoorbeeld ook een juiste invloed vanuit de omgeving. Kunst speelt daarin een belangrijke rol.

De Kunstcommissie heeft de ambitie een kunstcollectie op te bouwen en te beheren die: 

  • bijdraagt bij aan een 'healing environment' (helende omgeving) en die het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel bevordert en stress en angst kan verminderen;
  • het creatieve vermogen van de organisatie op een gunstige wijze beïnvloedt omdat kunst prikkelt, verrast en uitdaagt;
  • honderdduizenden mensen jaarlijks de mogelijkheid biedt om naar kunst te kijken; waardoor het ETZ bijdraagt aan het verrijken van het Nederlandse kunstklimaat;
  • het Nederlandse kunstklimaat stimuleert door kunstenaars een breed maatschappelijk podium te bieden;
  • het kunsthistorisch erfgoed van het ETZ en haar voorgangers voor de toekomst behoudt.
Exposities en aankopen

De kunstcommissie organiseert wisselende tentoonstellingen door professionele kunstenaars. Ook werkt de kunstcommissie projectmatig samen met kunstacademies, kunstinstellingen, musea en andere zorginstellingen.

De kunstcommissie laat zich bij de selectie voor exposities en aankopen leiden door de volgende vier criteria:

  1. kunstwerken zijn gemaakt door professionele kunstenaars; 
  2. kunstwerken passen bij en verrijken de huidige en/of toekomstige (binnenhuis)architectuur van het ETZ;
  3. de kunstenaars hebben (een deel van hun) opleiding gevolgd in Nederland, aan een van de kunstonderwijsinstellingen;
  4. kunst is een vorm van communicatie, en moet daarom bijdragen aan het interne en externe communicatiebeleid van het ETZ.