Klinische Pathologie

Cytologie

Cytologie betekent celleer. In het cytologisch laboratorium vindt onderzoek plaats op losse cellen om bepaalde ziekten of afwijkingen te kunnen vaststellen. Deze cellen kunnen verkregen worden uit:

  • urine
  • baarmoederhals (uitstrijkje)
  • buikvocht, ruggenmergvocht of een longspoeling
  • orgaanpunctie (aanprikken met een dunne naald)

Veel diagnosen kunnen worden gesteld met behulp van lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Sommige ziekten en afwijkingen zijn waarneembaar in cellen. Daarom neemt de arts via een afnametechniek, bijvoorbeeld een punctie, een aantal cellen weg om deze verder te onderzoeken. In het laboratorium worden de cellen verwerkt, op een glaasje gedrukt, gekleurd en vervolgens onder de microscoop bekeken en beoordeeld. De pathologen sturen de uitslag van het onderzoek door naar de behandelend arts.

Cytologisch onderzoek is meestal niet vervelend voor jou als patiënt, omdat er geen ingrijpende onderzoeken plaatsvinden. Het lichaamsmateriaal is vrij gemakkelijk te verkrijgen en snel beschikbaar voor onderzoek.

Voor meer informatie, bekijk de website van het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant.