Vast aanspreekpunt tijdens je behandeling

Casemanagement

Een vast aanspreekpunt voor jou vinden wij heel belangrijk. Dit kan zijn een verpleegkundig consulent, een verpleegkundig specialist of een arts, dit varieert per soort kanker. Jouw vaste aanspreekpunt biedt ondersteuning tijdens de behandeling vanaf het moment dat je onderzoeken krijgt om vast te stellen welke soort behandeling u heeft (dit noemen we diagnostiek). Ook tijdens je behandeling en tijdens de nazorg heb je een vast aanspreekpunt. De contactpersoon biedt een luisterend oor tijdens een slecht nieuwsgesprek, maar kan ook psychologische ondersteuning aanbieden.

Bij je behandeling krijg je te maken met veel behandelaren in het ETZ, maar het kan ook zijn dat je voor (een deel van) je behandeling naar een ander ziekenhuis gaat. Je kunt daarom te maken krijgen met meerdere contactpersonen tijdens je behandeling.