Testpsychologisch onderzoek

Een testpsychologisch testonderzoek kan worden gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over wat er met jou aan de hand is. De behandeling duurt in principe kort (het streven is 5 tot 10 sessies). We kijken daarbij altijd naar welke behandeling bij jou het beste past en overleggen dit met jou. Behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het doel van dit onderzoek en de behandeling is dat jij je weer goed in je vel voelt.

Soorten psychologisch onderzoek

Er zijn hierbij drie hoofdcategorieën:
 • neuropsychologisch onderzoek;
 • onderzoek naar het persoonlijke en emotionele functioneren;
 • ontwikkelingspsychologisch onderzoek.
Bij neuropsychologisch onderzoek worden uiteenlopende testopgaven gebruikt om na te gaan hoe bijvoorbeeld uw geheugen functioneert of hoe het gesteld is met uw aandachts- en concentratievermogen.

Bij persoonlijkheidsonderzoek worden vragenlijsten gebruikt om een beter beeld te krijgen van iemands sterke en minder sterke kanten. Soms wordt ook een combinatie van neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek gedaan.

Bij ontwikkelingspsychologisch onderzoek wordt onderzocht of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling. Observaties van de psycholoog zijn bij alle onderzoek belangrijk.

Klachten

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarover de afdeling Medische Psychologie vragen krijgt, zijn:
 • angst of somberheid bij ziekte of handicap
 • emotionele problemen bij een lichamelijke aandoening of lichamelijke klachten
 • lichamelijke klachten waarvoor tot nu toe geen medische oorzaak is gevonden
 • overmatige angst voor een medische ingreep
 • lichamelijke klachten die verband houden met spanningen of stress
 • moeite om na een ziekte of behandeling het dagelijkse leven weer op te pakken
 • concentratie- en geheugenklachten
 • seksuele problemen
 • ondersteunen van de zelfzorg bij chronische aandoeningen