Prenatale screening

Er zijn, naast prenatale diagnostiek, onderzoeken beschikbaar voor zwangeren zonder verhoogd risico op een kind met aangeboren afwijkingen. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.

  • NIPT (screening op down-, edwards- en patausyndroom)
  • 20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek)
ETZ is voor prenatale screening verbonden aan de Stichting Prenatale Screening regio Nijmegen (SPN). Voor meer informatie verwijzen we je naar de keuzehulp Prenatale screening: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.