Prenatale screening

Er zijn, naast prenatale diagnostiek, onderzoeken beschikbaar voor zwangeren zonder verhoogd risico op een kind met aangeboren afwijkingen. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.

Voor meer informatie over deze onderzoeken kun je terecht op de website van Fam