Prenatale diagnostiek

Prenataal betekent voor de geboorte. Diagnostiek is onderzoek waarbij wordt vastgesteld of een bepaalde aandoening wel of niet aanwezig is. Prenatale diagnostiek is onderzoek tijdens de zwangerschap om vast te stellen of het ongeboren kind een bepaalde aangeboren aandoening wel of niet heeft.

Je kunt om meerdere redenen in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek:
  • zwangeren met een verhoogd risico uit de combinatietest
  • zwangeren die, op basis van eigen voorgeschiedenis of een aangeboren afwijking in de familie, een verhoogd risico hebben op een kind met aangeboren afwijkingen
  • zwangeren met bekend dragerschap voor een erfelijke aandoening
  • als er bij eerder onderzoek in huidige zwangerschap aanwijzingen zijn voor het bestaan van aangeboren afwijkingen bij het kind
Als één van deze redenen voor jou van toepassing is, kun je in overleg met jouw verloskundige of gynaecoloog een afspraak maken voor een intakegesprek voor prenatale diagnostiek.

Bij prenatale diagnostiek zijn de volgende onderzoeken mogelijk:
  • vlokkentest
  • vruchtwaterpunctie
  • GUO (geavanceerd ultrageluid onderzoek)
  • NIPT
ETZ is een satellietcentrum van het Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen (NPDN).