Joyce Verhagen – Op ’t Hoog
Physician Assistant IC

Snel naar

Over mij

In mijn beroep als Physician Assistant (PA) op de intensive care verleen ik zelfstandig medische zorg aan vitaal bedreigde patiënten. Op de intensive care worden patiënten vanuit verschillende specialismen opgenomen, waardoor een intensieve multidisciplinaire samenwerking een vereiste is binnen ons vakgebied. Hierbij zijn medische vaardigheden en kennis belangrijk om deze complexe, technische en brede zorg te kunnen verlenen. Als PA behoor ik tot de continue factor binnen de groep arts-assistenten, en ondersteunen wij de medisch specialist. 

Een opname op de intensive care is vaak een heftige periode voor de patiënt en zijn naasten. Hierin heb ik dan ook intensief contact met hen. Ik vind familieparticipatie een belangrijk onderdeel van mijn werk, waarbij ik er naar streef om een vertrouwensband op te bouwen en een reëel verwachtingspatroon te scheppen. Door goede uitleg over het gehele ziekteproces kunnen gezamenlijk de juiste beslissingen gemaakt worden.

In mijn carrière ben ik gestart als HBO verpleegkundige, waar mijn interesse voor de acute zorg is gegroeid. De opleiding tot intensive-care verpleegkundige die volgde, was destijds voor mij een logische stap. Hierin heb ik veel geleerd in de opvang van en de zorg voor de vitaal bedreigde patiënt. Wegens mijn aanhoudende interesse in het gehele medische zorgproces ben ik de opleiding tot Physician Assistant gaan volgen. Met veel passie voor mijn werk voer ik dit uit op de intensive care van het ETZ.

Wat doet een Physician Assistant?

Het beroep Physician Assistant ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische OK. De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.

BIG-registratie: 89918508630

Aandachtsgebieden

  • Vitaal bedreigde patiënten
  • Intensive care geneeskunde
  • Invasieve beademing
  • Nierfunctie vervangende therapie