drs. M.A. Dubbers
Longarts, TBC-coördinator

Snel naar

Over mij

Per 1 januari 2016 ben ik begonnen als longarts in het Elisabeth–TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Sinds drie jaar ben ik werkzaam als longarts, waarbij ik een fellowship interstitiële longziekten in het Centrum Interstitiële Longziekten van het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein heb voltooid en een TBC coördinatorschap in het Erasmus MC te Rotterdam.

Interstitiële longziekten (ILD) zijn zeldzame en vaak complexe ziektebeelden. De term interstitiële longziekten of interstitial lung diseases (ILD) is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende longaandoeningen die te maken hebben met de longblaasjes en de ruimte ertussen (het interstitium).

Tijdens mijn fellowship in Nieuwegein kreeg ik de mogelijkheid om deze zeldzame ziektebeelden vaker te zien, kennis en ervaring op te doen met de kliniek, diagnostiek en therapie hiervan.

Een goede behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose waarbij multidisciplinair overleg uiteraard essentieel is tussen de longarts, radioloog en patholoog. Zij bespreken alle informatie en onderzoeksuitslagen en proberen de gegevens onder één noemer te brengen, de consensusdiagnose.

Dit multidisciplinair overleg en de samenwerking met verschillende ILD centra zal er toe leiden dat patiënten de best mogelijke zorg op regionaal niveau krijgen, dat betekent goede patiëntenzorg dichtbij huis.

Naast de algemene longziekten zal ik mijn ILD  en TBC expertise vol enthousiasme voortzetten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, waarbij ik het als een uitdaging zie om de ILD en TBC zorg in het ETZ verder te structureren, door te ontwikkelen.

BIG-registratie: 19064336001

Aandachtsgebieden

 • Interstitiële longziekten,
 • Tuberculose,
 • COPD,
 • Astma,
 • chronische zorg,
 • multidisciplinaire- en transmurale zorg.

(Sub)specialismen

Interstitiële longziekten en TBC

Studie & opleiding

 • Studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 2006-2012 Opleiding tot longarts in Isala Klinieken te Zwolle
 • 2012-2015 Fellowship interstitiële longziekten, centrum interstitiële longziekten, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
 • 2015 TBC coördinator, Erasmus universiteit.

Onderzoek & publicaties

2015

 • September European Respiratory Society. M. Rooijackers, E. Van Harlingen, R Houba, A. Vorselaars, M.A. Dubbers, J. Grutters, D. Heederik. Surveillance in talc exposed workers in a chocolate products plant.

2013

 • NVALT longartsenweek. Voorzitterschap workshop in samenwerking met prof. Grutters: behandelopties voor patiënten met IPF, wat zijn de huidige (on)mogelijkheden?
 • Voordracht IPF/Prof van den Bosch symposium te Amersfoort.

2012

American Thoracic Society te San Francisco Thematic Poster: Bronchoalveolar Immune Response Determination (BIRD Study): Elispot Response In Cells Obtained From Broncho-Alveolar Lavage In Patients With Hypersensitivity Pneumonitis Caused By Pigeons. M.A. Dubbers , A.W.J Bossink.   Session: C59 – occupational and environmental lung disease.

2011

 • Publicatie Pulmoscript : The Bird Studie;   Jaargang 22, nummer 3, september.
 • Voordracht over de BIRD studie op het wetenschappelijk programma op de NVALT voorjaarsvergadering.
 • ATS Denver Thematic Poster: Elispot on cells from Broncho-alveolar lavage, a novel approach to diagnose “Bird Fancier Lung” – A.W.J Bossink, MD PhD, M.A Dubbers MD, et all. Department of Pulmonary Diseases, Isala klinieken, Zwolle, Netherlands and Diakonessenhuis Utrecht.
 • Boek: Probleem georiënteerd denken in de longgeneeskunde; hoofdstuk 5 : Chronische hoest. M.A. Dubbers, J.W.K Van den Berg.

2010

 • Thematic Poster American Thoracic Society New Orleans: chronic cough: nurse practitioner or pulmonologist. M.A. Dubbers, D.L.C. Vaessen, S.M. Uil, J.W.K. van den Berg. Department of Pulmonary Diseases, Isala klinieken, Zwolle, Netherlands.

Lidmaatschappen

NVALT en ERS