Privacy

Privacybeleid Mobiele apps

Voor patiënten

Onze mobiele applicaties (mobiele apps) voor patiënten, waaronder MijnETZ voor iOS en Android, maken verbinding met servers en systemen die worden beheerd en onderhouden door het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) om onze patiënten te voorzien van veilige mobiele toegang tot de gezondheidsinformatie op die servers en in die systemen.
In dit beleid wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze mobiele apps gebruikt.

We kunnen dit beleid altijd bijwerken. Toekomstige updates zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Op uw gebruik van onze mobiele apps zijn tevens de desbetreffende licentieovereenkomst en het privacybeleid voor eindgebruikers van Epic Systems Corporation van toepassing, welke zijn te raadplegen via Privacybeleid voor patiënten van Epic voor mobiele applicaties.
Als u onze mobiele apps gebruikt, stemt u in met de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en met het gebruik van uw gegevens zoals in dit beleid is beschreven.

De beperkte manieren waarop we uw (persoons) gegevens gebruiken

Uw gegevens worden door ons niet verkocht of in licentie gegeven aan derden. Dit zijn de beperkte manieren waarop we in verband met onze mobiele apps met uw gegevens omgaan:

 1. Wanneer u met behulp van onze mobiele apps documenten van het  ETZ (zoals brieven of afbeeldingen) wilt inzien, worden in de privéopslag van de app op uw apparaat tijdelijk kopieën van de bestanden opgeslagen om ze voor u zichtbaar te maken. De tijdelijke kopieën worden verwijderd wanneer u uw sessie op onze mobiele apps sluit.
 2. Als het ETZ de functie automatische afspraakaankomst aanbiedt en u deze functie wilt inschakelen, worden in de privéopslag van de app tijdelijk identificatiecodes en tijdstippen van uw aanstaande afspraken opgeslagen wanneer u voor een aanstaande afspraak arriveert. Als u ervoor kiest onze mobiele apps niet langer te gebruiken of als u automatische afspraakaankomst uitschakelt, worden de identificatiecodes verwijderd. De eerste keer dat u functies probeert te gebruiken die uw locatie gebruiken zult u hiervoor toestemming worden gevraagd.
 3. Als het ETZ locatiegebaseerde check-in voor persoonlijke afspraken aanbiedt, of u de mogelijkheid biedt om zorgverleners bij u in de buurt te vinden, kunt u ervoor kiezen om onze mobiele app voor die doeleinden met uw locatiegegevens te laten werken. Wij slaan uw locatiegegevens niet op
 4. Via de MijnETZ-app heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan uw zorgverlener en daarbij een foto of video te uploaden. Via de MijnETZ-app gemaakte foto’s en video’s worden opgeslagen in uw dossier in het ziekenhuis en niet in de MijnETZ-app.
 5. Bij ETZ kunt u videobellen met uw zorgverlener. Voor het videobellen maken wij gebruik van Microsoft Teams. De MijnETZ-app biedt enkel de technische ondersteuning voor het opstarten van de videoafspraken.  De gegevens die u tijdens uw videoafspraak bespreekt met uw zorgverlener worden niet in de MijnETZ-app opgeslagen.
 6. Tijdens uw gebruik van onze apps verzamelen we niet-identificeerbare informatie, zodat het ETZ inzicht krijgt in de manier waarop mensen onze mobiele apps gebruiken. Op basis daarvan kunnen we onze producten verbeteren. Deze informatie betreft onder meer het tijdstip waarop u de app bent gaat gebruiken, of u contact heeft gehad met het ETZ, eventuele foutmeldingen of -codes, het model van het gebruikte apparaat en het besturingssysteem ervan, en de gebruikte versie van onze mobiele app. Als u gebruik maakt van een Android-apparaat, wordt tijdens een fout ook het soort verbinding [gsm of wifi] verzameld.
 7. U kunt contact met ons opnemen via de op onze website www.etz.nl/contact genoemde manieren. Als u contact met ons opneemt, kunnen we de communicatie vastleggen. U beslist zelf hoeveel informatie u in die gevallen met ons wilt delen.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Om onze mobiele apps te kunnen gebruiken, dient u een account te hebben bij MijnETZ. Om die reden is op uw gebruik van onze mobiele apps tevens het privacy beleid van ons ziekenhuis van toepassing. Neem contact met ons op als u vragen hebt over ons privacybeleid of raadpleeg hiervoor onze website.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gebruiken technische controlemaatregelen en waarborgen om de privacy, veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 1. Multifactorauthenticatie van de gebruikers van onze mobiele apps is standaard ingeschakeld. Multifactorauthenticatie is vereist wanneer u onze mobiele apps gebruikt.
 2. Voor de veilige communicatie tussen servers wordt een versleutelde verbinding gebruikt.
 3. Wanneer we op uw mobiele apparaat gegevens opslaan, worden ze opgeslagen in de privéopslag van de app, waar andere apps geen toegang toe hebben.
 4. Voordat gegevens vanuit een van onze mobiele apps worden gedeeld, wordt in de app een kennisgeving weergegeven. U kunt dan kiezen of u de gegevens wilt delen.
 5. Voor Android-apparaten is de screenshot-functionaliteit standaard uitgeschakeld. Gebruikers van Android kunnen zelf kiezen of zij de functie willen inschakelen. We kunnen deze functionaliteit in iOS niet uitschakelen.
 6. We hanteren intern beleid en interne processen waarmee de toegang tot uw gegevens wordt beperkt tot onze medewerkers die kennis moeten hebben van de informatie om hun werk te kunnen doen.
 7. We hanteren intern beleid op het gebied van het bewaren en verwijderen van gegevens, zodat we zeker weten dat er alleen gegevens over uw gebruik van onze mobiele apps worden opgeslagen zoals in dit beleid wordt beschreven.

U kunt zelf ook maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen:

 1. Deel de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor onze mobiele apps gebruikt niet met anderen.
 2. Wijzig uw wachtwoord onmiddellijk als u denkt dat een onbevoegde toegang heeft gekregen tot uw account.
 3. Maak gebruik van de beveiligingsmiddelen op de apparaten die u voor onze mobiele apps gebruikt.
 4. Maak geen gebruik van rooting of jailbreaken – hiermee wordt bedoeld het omzeilen van door de fabrikant van het telefoontoestel aangebrachte beveiligingsfunctie- van de apparaten die u voor onze mobiele apps gebruikt. Daardoor kunnen beveiligingsrisico’s ontstaan, doordat de ingebouwde beveiligingsmaatregelen van uw apparaten worden verwijderd en gevoelige informatie op uw apparaat bloot komt te liggen.

De MijnETZ app kan van uw data gebruik maken voor bepaalde functionaliteiten zoals, video consulten of e-check in. Wanneer u deze functionaliteiten voor het eerst gebruikt zal er om toestemming worden gevraagd. MijnETZ is ontwikkeld door Epic Systems Corporation. Lees het Privacybeleid voor patiënten van Epic voor mobiele applicaties voor meer informatie over hoe deze organisatie omgaat met uw persoonlijke gegevens om het gebruik van MijnETZ mogelijk te maken.

De MijnETZ app kan e-check in op basis van locatie aanbieden. De eerste keer dat u gebruik maakt van deze functionaliteit, die gebruik maakt van uw locatie, zal er om toestemming worden gevraagd. Locatiedata wordt niet opgeslagen in de MijnETZ app of door het ETZ.

Uw gegevens worden door ons niet verkocht of in licentie gegeven aan derden. Dit zijn de beperkte manieren waarop we in verband met onze mobiele apps met uw gegevens omgaan.

Bij ETZ kunt u videobellen met uw zorgverlener. Voor het videobellen maken wij gebruik van Microsoft Teams. De MijnETZ-app biedt enkel de technische ondersteuning voor het opstarten van de videoafspraken. De gegevens die u tijdens uw videoafspraak bespreekt met uw zorgverlener worden niet in de MijnETZ-app opgeslagen.

Privacyvragen AVG

Als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het ETZ, dan kunt u een e-mail sturen naar fg@etz.nl of contact opnemen via de post: Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming. Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.