Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor betere, veilige en betaalbare zorg die aansluit bij de zorgvraag van mensen. Samen met alle patiëntenorganisaties wil Patiëntenfederatie Nederland de zorg beter maken. Zij heeft dankzij de inbreng van een groot aantal patiënten een duidelijk beeld van wat er goed gaat in de zorg en wat nog beter kan.

De federatie oefent namens iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft, invloed uit op het beleid binnen de gezondheidszorg, en heeft een belangrijke stem in de politiek, het nieuws en in de spreekkamer.