Transcranieel doppleronderzoek

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Het Transcranieel doppleronderzoek (TCD) is een onderzoek naar de stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten van het hoofd met behulp van geluidsgolven. Hiernaast wordt tevens gekeken of er embolieën vrijkomen tijdens de registratie. Het TCD-onderzoek vindt plaats op locatie ETZ Elisabeth.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door laboranten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Om het hoofd wordt een band aangebracht met aan beide zijden van het hoofd een soort microfoontje. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel op de huid aangebracht, net boven het oor. De band kan een wat drukkend gevoel geven op het hoofd.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.