Oogheelkundig onderzoek met Cyclogyl oogdruppels

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Door Cyclogyl® (Cyclopentolaathydrochloride) oogdruppels toe te dienen, wordt de sterkte van de ogen bepaald. Het vermogen van de ooglens om scherp te stellen (accommodatie) wordt hiervoor uitgeschakeld. 

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek druppelt u 45 minuten en 30 minuten voorafgaand aan de afspraak beide ogen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een computer of de orthoptist houdt enkele glaasjes voor het oog en kijkt met een lampje.

Uitslag

De uitslag krijg je direct na het onderzoek.

Nazorg

Na het druppelen zijn de pupillen groot. Daardoor heb je last van het licht en wazig zien. Bij zonnig weer is het daarom aan te raden een zonnebril en/of pet met klep op te zetten. De wijde pupil en dus de overgevoeligheid voor licht verdwijnt langzaam na het stoppen met het druppelen, maar kan nog 24 tot 48 uur aanhouden. Ook het wazig zien houdt meerdere uren aan voordat het langzaam verbetert.

Overgevoeligheid voor- en/of bijwerkingen van de druppels treden zelden op. Als een kind onverhoopt toch overgevoelig is voor de druppels, dan kunnen de volgende reacties optreden:

  • rusteloosheid;
  • spraak- en oriëntatiestoornis;
  • hallucinatie;
  • gedrags- en geheugenstoornis;
  • blozen of roodheid van het gezicht;
  • huiduitslag;
  • droge mond en neus.

Als een van deze symptomen optreedt, neem dan contact op met de huisarts. Daarnaast vragen we je de orthoptist te informeren.

Duur onderzoek

Het onderzoek voor het bepalen van de oogsterkte duurt ongeveer 10 minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het druppelen doe je zelf thuis. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde, afdeling Orthoptie.

Folders