Hysteroscopie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Bij een hysteroscopie kijken we met een kijkbuis (hysteroscoop) via de vagina in de baarmoeder. De hysteroscoop is een dunne holle buis waar een lichtbundel doorheen gaat. Om de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar te maken, brengt de gynaecoloog tijdens de hysteroscopie vloeistof naar binnen en sluit hij of zij de hysteroscoop aan op een camera.

Het beeld is dan op een televisiescherm te zien. Je kunt zelf meekijken. Afhankelijk van de reden voor het onderzoek vindt de ingreep zonder verdoving (ambulante hysteroscopie) of met een ruggenprik of volledige verdoving plaats.

Er zijn verschillende redenen om een hysteroscopie uit te voeren. Bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies tijdens of tussen de menstruaties, ernstige menstruatiepijn of bij bloedverlies langer dan een jaar na de laatste menstruatie. Ook bij het uitblijven van de menstruatie na een curettage, en de verdenking op verklevingen in de baarmoederholte die zorgen dat de menstruatie uitblijft zetten we dit onderzoek in.

Verder voeren we een diagnostische hysteroscopie soms uit bij verminderde vruchtbaarheid en herhaalde vroeggeboorten of miskramen. Ook afwijkende bevindingen bij echoscopisch of ander onderzoek van de baarmoederholte kunnen een reden zijn.