EP-onderzoek

Snel naar

Laatste update 28 juni 2024

Met een EP-onderzoek worden de reacties gemeten die, door toediening van prikkels van buitenaf, optreden binnen het centrale zenuwstelsel. De afkorting EP staat voor Evoked Potential. Er zijn verschillende EP-onderzoeken en deze worden op zowel locatie ETZ Elisabeth als locatie ETZ TweeSteden gedaan.

VEP (visual evoked potential)

VEP is een onderzoek van de oogzenuwbanen.

Er wordt gemeten hoelang een prikkel erover doet om van het oog naar de hersenen te gaan. Daarbij kijkt u naar een TV monitor waarop een schaakbordpatroon zichtbaar is. Indien nodig kan dit onderzoek herhaald worden met behulp van een bril met lichtflitsen.

Het onderzoek duurt 20-30 minuten. Als u een bril draagt kunt u deze best meenemen en lenzen geven geen problemen.

BAEP (brainstem auditory evoked potential)

BAEP is een onderzoek waarbij geluidsprikkels worden gebruikt. Het is een onderzoek naar dat deel van de hersenen waar de gehoorinformatie wordt verwerkt.

Er wordt gemeten hoelang een geluidsprikkel erover doet om via het oor naar de hersenen te gaan. De geluidsprikkels hoort u via een koptelefoon.

Het onderzoek duurt 20-45 minuten.

SSEP (somato-sensory evoked potential)

SSEP is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine elektrische ‘prikkels’. Het is een onderzoek van dat deel van het zenuwstelsel waarin prikkels verwerkt worden van de gevoelszenuwbanen.

Er wordt gemeten hoelang een prikkel erover doet om vanaf de enkel of de pols naar de hersenen te gaan. Hiervoor worden er elektrische prikkels toegediend. Deze prikkels zijn volstrekt ongevaarlijk, maar kunnen tijdens het onderzoek wel een vreemd gevoel geven.

Duur onderzoek 20-45 minuten.