Duplex-onderzoek

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Het Duplex-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de stroomsnelheid van het bloed wordt gemeten. Dit gebeurt met behulp van geluidsgolven die tevens echobeelden van de bloedvaten maken. Naast het meten van de bloedstroomsnelheid wordt tijdens dit onderzoek ook naar de conditie van de bloedvaten gekeken. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.

Het Duplex-onderzoek bestaat uit twee verschillende onderzoeksgebieden.

Duplex-onderzoek van de halsvaten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of twee laboranten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Aan het begin van het onderzoek worden de bloeddruk en polsslag gemeten.

Voor een goede geleiding van de geluidsgolven brengt de laborante gel aan op de huid van de hals en beweegt hierover met een soort microfoon. Op deze manier worden de bloedvaten in beeld gebracht en tevens meet men de stroomsnelheid van het bloed.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Duplex-onderzoek bij arteriitis temporalis

Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of twee laboranten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Aan het begin van het onderzoek worden de bloeddruk en polsslag gemeten.

Voor een goede geleiding van de geluidsgolven brengt de laborant(e) gel aan op de zijkant van het hoofd en beweegt hierover met een soort microfoon. Op deze manier worden de bloedvaten in beeld gebracht en tevens meet men de stroomsnelheid van het bloed.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.