Botdichtheidsmeting (DEXA)

Snel naar

Laatste update 08 mei 2024

Bij de botdichtheidsmeting, ook wel DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) genoemd, wordt op één of meerdere plaatsen de hoeveelheid kalk in uw botten gemeten. Aan de hand van de berekende waarden kan worden beoordeeld of er een kans is op het ontstaan van osteoporose (broze botten, botontkalking) of dat er al osteoporose bestaat.

U ligt op uw rug op een tafel waarbij een apparaat boven u beweegt. Met behulp van een minimale hoeveelheid röntgenstraling worden botdichtheidsmetingen verricht.

Specialismen