Orthopedisch chirurg Jacob Caron nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Orthopaedische Vereniging

13 juni 2024

**Rotterdam, 13 juni 2024**

Orthopedisch chirurg Jacob Caron, lid van de vakgroep orthopedie van het ETZ Tilburg, heeft per 13 juni 2024 het voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) overgenomen van Jan Willem Louwerens. Tijdens zijn inaugurele rede benadrukte Caron zijn ambitie om samen met en voor de leden van de NOV ruimte te creëren binnen het zorgsysteem, waarbij de mens centraal staat.

Caron gelooft dat dit alleen kan worden bereikt als professionals de regelruimte binnen hun eigen invloedssfeer leren ontdekken en benutten. Het bestuur van de NOV ziet zichzelf als verbinder van lokale initiatieven en best practices. Ze willen hun leden ook aanmoedigen en motiveren om verantwoordelijkheid te nemen en te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering.

In Carons visie biedt een focus op duurzaamheid kansen om bestaande initiatieven te verbinden en nieuwe te ontwikkelen. Hij ziet drie pijlers voor duurzaamheid: Mens, Maatschappij en Milieu. Het gaat hierbij om het faciliteren van duurzame inzetbaarheid van orthopedische teams en patiënten, het bevorderen van toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, en het maken van keuzes die de ecologische footprint van de orthopedische zorg verminderen. De vakgroep orthopedie van het ETZ Tilburg loopt voorop in deze visie en draagt hier actief aan bij.

Caron wil dit pad vormgeven door middel van “design/inspiratie-sessies” met diverse teams van orthopedische professionals, en mogelijk ook patiënten en andere stakeholders. Deze sessies zijn bedoeld om expertise, ervaring en inzichten te delen en om bouwstenen te definiëren voor een duurzame “NOV-approved” werkwijze die breed kan worden gedeeld en geïmplementeerd.