ACTIVE-studie: Kraakbeenherstel door Hy2Care Hydrogel

De Hy2Care Injecteerbare Hydrogel is een nieuwe kraakbeentherapie die wordt uitgevoerd in onderzoeksverband. Op dit moment is de standaardzorg voor kraakbeenbeschadigingen van deze grootte meestal microfracturering. Dit leidt niet altijd tot hoge kwaliteit herstel van de beschadiging. De Injecteerbare Hydrogel bestaat uit een mix van natuurlijke bouwstenen, waardoor lichaamseigen kraakbeencellen het defect van binnen uit kunnen herstellen.

Laatste nieuws

Voor dit onderzoek zijn in totaal 46 patiënten nodig, in de eerste fase is bij 10 patiënten de veiligheid van de hydrogel vastgesteld. In de tweede fase, waar je nu aan mee kunt doen, wordt de therapeutische werking van de hydrogel onderzocht. Hier zullen nog eens 36 patiënten uit het UMC Utrecht, het Maastricht UMC, het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis aan meedoen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam de nieuwe Hy2Care Injecteerbare Hydrogel is voor de behandeling van een klein kraakbeendefect. Deze nieuwe kraakbeentherapie dienen we toe via een operatie en kunnen we alleen uitvoeren in onderzoeksverband. De behandeling bestaat uit een operatie waar we het defect schoonmaken. Vervolgens plaatsen we de Injecteerbare Hydrogel in het defect.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

De Hy2Care Injecteerbare Hyrdrogel kunnen we uitvoeren bij relatief jonge patiënten met een ernstig kraakbeendefect. Er is een aantal criteria waar je minimaal aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze studie:

 • Je hebt lokale schade in de knie, maar de rest van de knie is nog gezond.
 • Je bent tussen de 18 en 50 jaar oud.
 • Je hebt geen schade aan het kraakbeen op het onderbeenbot of de knieschijf.
 • Je hebt geen (gevorderde) artrose.
 • Tenminste 50 procent van je meniscus is nog heel.
 • Je knie is voldoende stabiel.
 • Je knie heeft geen standsafwijking.
 • Je hebt geen andere ernstige problemen met je rug, heupen of benen.
 • Je bent niet zwanger.
 • Je hebt geen inflammatoire ziekte waarbij de gewrichten betrokken zijn.
 • Je hebt de afgelopen drie maanden geen knieoperatie gehad.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Bezoeken en metingen

Na de operatie waarin we de behandeling uitvoeren, blijf je 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis. Voor het onderzoek is het nodig dat je na 1 dag, 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar naar het ziekenhuis komt. Tijdens het bezoek op 1 dag, 1 week en 1 maand, nemen we bloed af om te zien of er geen allergische of afstotingsreactie optreedt. Na 1 jaar maken we een MRI van de knie, om te zien hoe het beschadigde kraakbeen geneest.

We vragen je 4 keer een vragenlijst in te vullen. Bij aanvang van het onderzoek, na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar. Dit kan digitaal of schriftelijk. De vragen gaan over de kwaliteit van leven, knieklachten, de functie van de knie en eventueel werkverzuim. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten.

Risico’s

Voor iedere operatie geldt dat er een uiterst klein risico (één op enkele honderdduizend gevallen) is op ernstige onvoorspelbare complicaties. Voorbeelden zijn een ernstige allergische reactie, ademhalingsstilstand of hartstilstand. Daarnaast bestaat er een klein risico op het ontstaan van complicaties na de operatie (bijvoorbeeld een longembolie of longontsteking). 

Bovendien zijn er nog risico’s van knieoperaties. Deze kunnen bestaan uit:

 • Een bloeding.
 • Een infectie.
 • Stijf worden van de knie.
 • Littekenvorming.
 • Schade aan zenuwen of bloedvaten.
 • Beschadiging aan het kraakbeen elders in de knie.
 • Blijvende schade in de knie. 

Risico’s verbonden aan de operatie van dit onderzoek

Je zou een allergische of afstotingsreactie kunnen krijgen tegen de bestandsdelen van de Hydrogel. Een dergelijke reactie zou schadelijk kunnen zijn voor de knie, waarbij het kraakbeen kan worden aangetast. Dit is de reden waarom we je op diverse momenten na de operatie beoordelen in het ziekenhuis. De operatie kan ook minder effectief blijken dan het voorgaande onderzoek aangeeft. Dat wil zeggen dat er een risico bestaat dat je klachten niet of onvoldoende afnemen.

De behandeling met de hydrogel kan ook bijwerkingen hebben die we nu nog niet weten.

Reiskosten

Je reiskosten naar het ziekenhuis worden vergoed.

Mogelijke voordelen

De nieuwe behandeling met de Hydrogel voor kraakbeenbeschadigingen van de knie, kan verlichting van je knieklachten en verbetering van de functie van de knie tewerkstellen doordat het kraakbeen in je knie herstelt, maar zeker is dat niet.

Daarnaast levert dit onderzoek veel nuttige gegevens op waarbij er mogelijk vooruitgang wordt geboekt in kraakbeenherstel die belangrijk zijn voor vele andere patiënten over de hele wereld. Met jouw deelname lever je een aanzienlijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kraakbeenchirurgie in de knie.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Uitvoerend onderzoekers

Door wie is het onderzoek gefinancierd?

Hy2Care BV heeft dit onderzoek opgezet en zij betalen dit onderzoek.

Geïnteresseerd in deelname?

Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd om mee te doen aan dit onderzoek, dan kun je contact opnemen via Mobilityclinictilburg@etz.nl.

Het is niet zeker dat je kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt eerst - aan de hand van de medische gegevens - of je voldoet aan alle criteria voor deelname.

Meer informatie