Polikliniek Hartfalen

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 30
Route
56

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 00 30
Route
Polikliniekgebouw, wachtruimte 3

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Het hart pompt niet genoeg bloed rond en er ontstaan klachten zoals vermoeidheid of vocht vasthouden. Hartpatiënten die al geruime tijd onder behandeling zijn bij een cardioloog  voor chronisch hartfalen kunnen terecht op de Polikliniek Hartfalen, waar gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen jou begeleiden en het gewicht en de bloeddruk controleren. Ook signaleren ze als klachten verergeren en sturen ze de behandeling tijdig bij. Je vindt de polikliniek Hartfalen op ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

Op de polikliniek Hartfalen leer je jouw leven zo in te richten, dat je klachten jouw bezigheden zo min mogelijk in de weg staan. Je leert hoe je kunt omgaan met veranderingen van je klachten. Zo kun je een ziekenhuisopname mogelijk voorkomen. Op de website van de Nederlandse Hartstichting vind je meer informatie.

Samen beslissen

Samen beslissen

Patiënt en arts beslissen samen over de meest geschikte behandeling. Dat gebeurt steeds meer, ook in het ETZ. Betere zorg begint ook bij ons met een goed gesprek in de spreekkamer.

Het Hartfalenteam

  • Mevr. M. v. Caulil, gespecialiseerd verpleegkundige ICD/hartfalen
  • Mevr. N Steensel-Smolenaers, gespecialiseerd verpleegkundige hartfalen
  • Mevr. T. v.d. Ouweland, gespecialiseerd verpleegkundige hartfalen

dr. B.M. Szabó

Cardioloog

Het hart is een onderdeel van het geheel; je kunt het niet los zien.