Raad van Toezicht

Het ETZ wordt geleid door een raad van bestuur (RvB) die onder toezicht staat van een raad van toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het besturen van het ETZ door de RvB en op de algemene gang van zaken in het ETZ. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten met het bestuur van de Koepel i.o., de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB).

Commissies

De RvT kent drie commissies:

  • De Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis.
  • De Audit- en Vastgoedcommissie houdt zich bezig met financiële zaken, financiële verantwoording en vastgoed.
  • De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB.

Samenstelling

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn.

De RvT bestaat per 1 april 2022 uit:

  • de heer drs. D.W. (David) Voetelink, voorzitter
  • mevrouw prof. dr. I.C.W.M. (Irmgard) Borghouts
  • de heer drs. W.B.J. (Wouter) van Soest
  • mevrouw mr. W.R. (Willemien) Kastelein
  • de heer drs. U. (Uğur) Pekdemir MPA
  • mevrouw dr. S.C. (Selma) Tromp

De RvT wordt bijgestaan door de secretaris Raad van Toezicht mevrouw mr. I.A.E. (Ilse) te Boome.

De huidige raad van toezicht
Van links naar rechts: mevrouw Borghouts, de heer Voetelink, mevrouw Tromp, de heer Van Soest, mevrouw Kastelein en de heer Pekdemir.