Raad van Toezicht

Het ETZ wordt geleid door een Raad van Bestuur (RvB) die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het besturen van het ETZ door de RvB en op de algemene gang van zaken in het ETZ. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten met de Verenigde Medische Staf (VMS), de (Centrale) Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad.

Commissies

De RvT kent drie commissies:

  • De Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis.
  • De Auditcommissie houdt zich bezig met financiële zaken en financiële verantwoording.
  • De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB.

Samenstelling

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn.

De RvT bestaat per 1 april 2021 uit:

  • de heer mr. H.M.C.M. (Hein) van Oorschot (voorzitter)
  • mevrouw dr. S.C. (Selma) Tromp
  • de heer drs. W.B.J. (Wouter) van Soest
  • de heer drs. D.W. (David) Voetelink
  • de heer drs. U. (Uğur) Pekdemir
  • mevrouw mr. W.M. (Willemien) Kastelein

De RvT wordt bijgestaan door een secretaris Raad van Bestuur mr. I.A.E. (Ilse) te Boome.