Organisatie

Het ETZ is een stichting met een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van het ETZ en het voorbereiden van beleid. Daarnaast zijn er diverse inspraak- en adviesorganen.

Organisatie