Prijzen

Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem. Dat heet de DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose Behandel Combinatie’. Dit betekent dat er geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken, zoals bloed prikken of foto’s maken, in rekening gebracht worden, maar dat we één tarief hanteren voor een vastgesteld traject. Dit wordt het DBC Zorgproduct genoemd.

Je krijgt na afloop van jouw behandeling, één rekening voor het hele traject dat jij in het ziekenhuis voor jouw zorgvraag hebt afgelegd. Hierin worden diagnose, behandeling en alle kosten die daarmee samenhangen, bij elkaar gebracht met één administratieve code: het DBC Zorgproduct. Bijvoorbeeld de DBC-liesbreuk. Als je verschillende zorg krijgt bij één of meerdere specialismen, volgt hier per zorgvraag een apart DBC-zorgproduct uit.

DBC-Zorgproduct

DBC-zorgproducten worden op vaste momenten afgesloten en bij vervolgbehandelingen op vaste momenten gestart. Zolang jij voor jouw oorspronkelijke zorgvraag onder controle staat van je medisch specialist, wordt het traject telkens verlengd. Hierdoor kan het gebeuren dat de einddatum die de factuur aangeeft niet dezelfde datum is als het moment dat jij uit het ziekenhuis bent ontslagen. Ook kan bijvoorbeeld de startdatum van het DBC-zorgproduct ongelijk zijn aan de datum dat je op controle bent geweest bij de specialist.

Gemiddeld aantal behandelingen

Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Of iemand in de praktijk meer of minder behandelingen krijgt, is daarop niet altijd van invloed. Sommige patiënten blijven bij een bepaalde aandoening drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis.

Soms wordt er één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meerdere foto's te maken. Voor de prijs van de totale behandeling maakt dit niet altijd uit. De totale kosten voor de patiënt en de zorgverzekeraar worden hierdoor niet hoger. Het ziekenhuis spreekt per DBC-zorgproduct een prijs af met de zorgverzekeraars.

Tarieven 2019

Het ETZ heeft de passantentarieven voor 2019 in een lijst gezet, bekijk de

 

Tarieven 2018

Tarieven 2017

Tarieven 2016

Het ETZ behoudt zich het recht voor op elk moment de prijzen te wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Waaruit bestaat een ziekenhuisrekening?

In het filmpje ‘Van röntgenfoto tot rekening’ van de Nza wordt uitgelegd hoe een ziekenhuisrekening tot stand komt.

 Kosten-prijzen.png

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de factuur, het betalen van de rekening of wil je een prijsindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie (013) 221​ 52 29 of vul het contactformulier in.