ETZ zet zich in voor lage medicatiekosten

Zowel vanuit het ministerie, zorgverzekeraars en de ziekenhuizen is er veel aandacht voor het betaalbaar houden van de zorg. Daarbij spelen dure geneesmiddelen een belangrijke rol. Het behandelteam van het ETZ kijkt op de eerste plaats naar de goede werking en veiligheid van een medicijn. In wetenschappelijk onderzoek bij patiënten is in de behandeling met een biosimilar aangetoond dat dit even goed werkt en veilig is. Je kunt er dus op vertrouwen dat de behandeling even veilig en goed blijft. Op de tweede plaats houden we rekening met de kosten en die zijn voor een biosimilar vaak lager. Dit financiële voordeel is niet voor het ziekenhuis, maar wordt via de ziektekostenverzekeraars ingezet voor de bekostiging van nieuwe (dure) geneesmiddelen en het betaalbaar houden van de zorg(-premie).

Door over te stappen naar een biosimilar draagt het ETZ - samen met de patiënt - bij aan het betaalbaar houden van de zorg. met behoud van optimaal behandeleffect. Nu en in de toekomst. Het ETZ heeft een actief beleid in het omzetten van medicatie waar dit mogelijk en verantwoord is. Het is dus mogelijk dat dit ook bij jou gebeurt. Als je vragen hebt over het nieuwe medicijn, kun je deze zowel bij de behandelaar als de (poliklinische)apotheek stellen.

Hoe worden de kosten voor medicijnen bepaald?

De Nederlandse overheid en de overige partijen die bij de inkoop en levering van geneesmiddelen betrokken zijn, hebben vaak slechts beperkte invloed op de prijzen van geneesmiddelen. Zeker als het gaat om een geneesmiddel voor een ziekte waarvoor geen alternatieve behandelingen mogelijk zijn. De fabrikant van zo’n nieuw geneesmiddel heeft de eerste jaren namelijk het alleenrecht om dat middel te leveren. Pas na het verlopen van het ‘patent’ mogen ook andere fabrikanten hetzelfde geneesmiddel maken en leveren. Dit gebeurt dan wel onder andere naam en andere verpakking dan u gewend bent, maar bevat wel dezelfde werkzame stof. Door de concurrentie die vervolgens ontstaat, daalt de prijs voor dat geneesmiddel sterk. De komst van deze “generieke” geneesmiddelen draagt sterk bij aan het betaalbaar houden van de zorg naar de toekomst.

Wat zijn biosimilars?

Vroeger waren er vooral geneesmiddelen die op een chemische manier gemaakt worden. Tegenwoordig zijn er steeds meer geneesmiddelen die gebaseerd zijn op eiwitten. Deze geneesmiddelen noemen we biologicals. Ze worden zo genoemd omdat ze gemaakt zijn van eiwitten van levende organismen. Bijvoorbeeld van bacteriën, schimmels of cellen van planten of dieren. Ze worden vooral gebruikt bij ontstekingsziektes zoals bijvoorbeeld reuma maar ook bij kanker. Als van deze middelen het patent verloopt mogen andere fabrikanten die ook maken en leveren. Omdat eiwitten complexe moleculen zijn, zitten er altijd al kleine verschillen in de door een fabrikant gemaakte partij. Deze verschillen hebben geen invloed op de werking en bijwerkingen van deze geneesmiddelen. In de praktijk praten we bij het vervallen van het “patent” op een biologisch geneesmiddel (Biological) niet over generieke alternatieve geneesmiddelen maar over ‘biosimilars’.

Omdat biosimilar geneesmiddelen niet identiek zijn aan het originele middel wordt elke biosimilar apart beoordeeld op alle veiligheidsaspecten waaraan medicatie moet voldoen voordat ze mogen worden voorgeschreven. Uit onderzoek, maar ook uit een steeds grotere ervaring van de laatste jaren, zien we dat de werkzaamheid en veiligheid van deze biosimilar geneesmiddelen gelijkwaardig is aan de originele producten. Het maakt voor de behandeling dus niet uit of u met het originele middel behandeld wordt of met een biosimilar. 

Omdat juist biologische geneesmiddelen bij hun introductie erg duur zijn, is het inzetten van de biosimilars een belangrijke manier om te besparen op de kosten van geneesmiddelen. Op die manier kunnen we in de toekomst de dan weer nieuwe dure geneesmiddelen blijven inzetten.