Contracten zorgverzekeraars 2023

Wel of geen vergoeding?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich bij een zorgverzekeraar door middel van een basisverzekering te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg die een ziekenhuis verleent, valt onder deze basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Snel naar andere pagina's
 
Meer informatie over kosten
Kosten
 
Onverzekerde
zorg
Veelgestelde
vragen
Contactinfo
 

Het ETZ heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars (zie tabel hieronder) een contract afgesloten voor zowel medisch specialistische zorg, GGZ, als paramedische zorg. Alle patiënten die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraars en beroep op zorg doen die valt onder de basisverzekering, krijgen hun zorg bij het ETZ vergoed vanuit het basispakket. Echter, voor een aantal specifieke (budget)polissen heeft het ETZ geen overeenkomst gesloten voor 2023 (zie: niet-gecontracteerde zorg). 
Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je bij een bezoek aan het ziekenhuis eerst (een deel van) je eigen risico moet betalen. 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

Hieronder vind je een overzicht met de meest voornaamste labels die onder de verschillende zorgverzekeraars vallen. Als je twijfelt of je zorg wel vergoed wordt, neem dan altijd contact op met je eigen zorgverzekeraar. We raden je aan om voor je eerste afspraak in het ziekenhuis contact op te nemen met je zorgverzekeraar om na te vragen of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met het ETZ en of je verzekeringspolis de behandeling ook daadwerkelijk vergoedt. Ook als de zorg in een eerder jaar werd vergoed, is het goed om de vergoeding voor 2022 opnieuw bij je zorgverzekeraar na te gaan.
Als je acute zorg nodig hebt, hoef je niet eerst contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

 Zorgverzekeraar  Labels
 ASR
 • a.s.r.
 • Ditzo Zorgverzekering
 Caresq (Eucare)
 • Aevitae (Eucare)
 CZ
 • CZ
 • CZdirect
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 DSW
 • DSW
 • InTwente
 • StadHolland
 Menzis
 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • PMA
 • VinkVink
 VGZ
 • Bewuzt
 • Besured
 • IZA
 • IZZ
 • National Academic
 • Promovendum
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • United Consumers VGZ
 • ZEKUR
 Zilveren Kruis
 • AON
 • FBTO
 • De Friesland
 • Pro Life
 • ZieZo
 • Interpolis
 • Zilveren Kruis
 ONVZ
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 EnO
 • Salland
 • Zorgdirect
 Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid

 

Niet-gecontracteerde zorg

Het kan gebeuren dat je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het ETZ of dat je een selectieve polis (ook wel budgetpolis genoemd) hebt afgesloten. De verzekeraar stelt voor deze situatie zelf een vergoeding vast in de polisvoorwaarden. Het is mogelijk dat je dan een gedeelte van je behandeling zelf moet betalen.

Voor een aantal specifieke (budget)polissen van Zilveren Kruis en Caresq heeft het ETZ geen overeenkomst gesloten voor 2023. Als je zo’n polis hebt afgesloten, dan betekent dit dat je een deel van de kosten niet vergoed krijgt. Het gaat hierbij om de volgende polissen:

 • Basis Budget Polis & Principe Budget Polis (Zilveren Kruis)
 • Natura Select Polis (Caresq)

Wat is een selectieve of budgetpolis?

Verzekeraars kunnen goedkopere polissen aanbieden, maar bij deze verzekeringen hebben ze een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Voor jou als verzekerde betekent dit dat je minder premie hoeft te betalen, maar hierdoor ook minder keuzevrijheid hebt. Dit kan een goede optie voor je zijn als je verwacht geen of weinig zorgkosten te maken.
Als je toch zorgkosten moet maken en niet voor onverwacht hoge kosten wil komen te staan, is het advies om je vooraf goed te laten informeren. Mocht je namelijk naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaan, dan krijg je maar een bepaald percentage van de kosten vergoed. Het deel wat niet vergoed wordt, dien je zelf te betalen. Neem daarom altijd contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen welke zorg wordt vergoed bij het afsluiten van een selectieve polis en bij welke aanbieders je hiervoor terecht kan.

De beperkingen van een selectieve polis gelden niet voor spoedzorg, bevallingen of bij een doorverwijzing door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis.

Geen medische noodzaak?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Als je geen aanvullende verzekering hebt of de behandeling niet gedekt wordt door de aanvullende verzekering, zijn de kosten voor eigen rekening.

Heb je een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar je op de begindatum van het DBC-subtraject verzekerd was. De begindatum van de DBC-subtraject is dus bepalend voor bij welke zorgverzekeraar de rekening wordt ingediend. Ben je overgestapt naar een nieuwe verzekering, laat dan je gegevens aanpassen bij de centrale receptie of aan de balie bij een van onze buitenpoli’s.

Als je niet verzekerd bent?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als je ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet je alsnog vóór je eerste bezoek, een basisverzekering afsluiten. Doe je dit niet, dan moet je de volledige kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling zelf betalen. Op basis van de verwachte diagnose en zorgactiviteiten wordt dan een schatting gemaakt van de kosten. Mogelijk zullen de uiteindelijke kosten afwijken en kan er een (positieve of negatieve) correctie op de originele kostenfactuur plaatsvinden.

Voor meer informatie over onverzekerde zorg of patiënten met een buitenlandse zorg- of studentenverzekering, ga naar onverzekerde zorg of veelgestelde vragen.


Folder Ziekenhuiszorg in 2023: wat betaal je?

 

Laatste wijziging: 15 februari 2023