Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant (CMS M-B)

De Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant (CMS M-B) verenigt alle medisch specialisten en gelijkgestelden, zowel medisch specialisten in vrije vestiging als medisch specialisten in dienstverband van het ETZ, die verbonden zijn aan het ETZ. Met een passende missie, visie, kernwaarden en beleidsthema’s zijn we een sterke medische coöperatie die bindt en ondersteunt.

Het bestuur

Het bestuur CMS vertegenwoordigt de medisch specialisten verbonden aan het ETZ en bestaat momenteel uit zes leden. De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2023 is:

  • A. (Andy) van Veen, mka-chirurg oncoloog, voorzitter
  • dr. E. (Esther) Donga, internist, vicevoorzitter
  • M.H.B. (Madelon) Slits, psychiater, bestuurder
  • dr. R. (Roger) Froklage, anesthesioloog, bestuurder
  • H.A.J.M. (Hans) Kuijsten, intensivist, bestuurder
  • dr. D.D.E. Zimmerman, chirurg, bestuurder

Missie

Goed zorgen voor onze patiënten en elkaar.

Visie

Structurele schaarste in personele en financiële middelen in de zorg dwingen ons tot een verschuiving van de best mogelijke zorg naar de best haalbare zorg. Zorg is daarmee een afweging geworden tussen de mogelijkheden voor patiënten, zorgverleners, het ziekenhuis en het maatschappelijk belang.

Eén sterke medische coöperatie die ons bindt en ondersteunt. De Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant integreert de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg met de belangen van haar leden en is een sterke samenwerkingspartner. Hierbij is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, opleiden en ontwikkelen.

Contactinformatie

Het bestuur en de leden van CMS Midden-Brabant worden ondersteund door het bedrijfsbureau.
Wij zijn bereikbaar via het mailadres Medstaf@etz.nl of via de telefoonnummers (013) 221 28 62 of (013) 221 23 09.

Aanvullende informatie is terug te vinden op onze website www.cmsmiddenbrabant.nl.