Samenwerking en inspraak

In het ETZ zijn verschillende inspraak- en adviesorganen, die verschillende groepen vertegenwoordigen:

Samenwerking en inspraak