Samenwerking en inspraak

In het ETZ zijn vier inspraak- en adviesorganen, die verschillende groepen vertegenwoordigen:

Samenwerking en inspraak