Leesklachten

Leesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en op verschillende leeftijden voorkomen.

Oorzaken

  • ongecorrigeerde brilafwijking;
  • verminderde samenwerking tussen de ogen.

Klachten

Onderzoek

De orthoptist kan door onderzoek bepalen of de leesklachten oogheelkundig te verklaren zijn.

Behandeling

Folders

Meer informatie