RENurse

RENurse is een samenwerkingsverband dat wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek inzet ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg in ziekenhuizen. RENurse is begin 2017 gestart op initiatief van bestuurders, managers, verpleegkundig onderzoekers van tien Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, waaronder het ETZ, in samenwerking met hoogleraar Verplegingswetenschappen prof. dr. Marieke Schuurmans. Het RENurse onderzoeksprogramma omvat alle thema’s met betrekking tot de verpleegkundige beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en organisatie van zorg. De onderzoeken worden uitgevoerd door verpleegkundig onderzoekers en verpleegkundigen binnen een consortium van - inmiddels - veertien Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Het ETZ is verantwoordelijk voor het projectcoördinatorschap: dr. Annemarie de Vos, Projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap en lector.

Meer informatie en contact

Meer informatie is te vinden op de themasite RENurse.
Contact opnemen kan via dr. Annemarie de Vos.