Wetenschapscommissie en hoogleraren

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van het ETZ heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te faciliteren. De verantwoordelijkheden van de commissie zijn om de verschillende lopende projecten en programma’s met elkaar in lijn te brengen.

De wetenschapscommissie is een adviescommissie van de Raad van Bestuur en wordt voorgezeten door de decaan wetenschap. Het Wetenschapsbureau is faciliterend aan de leden van de wetenschapscommissie en heeft een belangrijke rol in beleidsvoorbereiding en uitvoering. Daarnaast bestaan er op specifieke thema’s die extra aandacht nodig hebben werkgroepen. Leden van de werkgroepen zijn vertegenwoordigers van afdelingen/vakgroepen zodat beleidsontwikkelingen ETZ breed geborgd en geïmplementeerd kunnen worden. Meer informatie over de werkgroepen voor ETZ medewerkers is te vinden op intranet.

 

De leden van de wetenschapscommissie zijn:

 • Dr. Huub Maas - geriater en decaan wetenschap
 • Dr. Laura Gottmer - Welschen - wetenschapscoördinator/epidemioloog
 • Dr. Marjan van den Brink - Wieringa - onderzoeksadviseur/epidemioloog
 • Dr. Barbara Maat - ziekenhuisapotheker/onderzoeker
 • Prof. Dr. Taco Gosens - orthopedisch chirurg/hoogleraar Tilburg University Kwaliteit van leven in de medische setting
 • Dr. Guus Schoonman - neuroloog/onderzoeker
 • Dr. Mariska de Jongh - klinisch epidemioloog Netwerk Acute Zorg Brabant/coördinator We Care (Tilburg University)

 

Hoogleraren en lectoren

Maak kennis met onze hoogleraren en lectoren die werkzaam zijn het ETZ:

Hoogleraren

 • Prof. dr. Bart Berden
 • Prof. dr. Taco Gosens
 • Prof. dr. Leo Visser
 • Prof. dr. Patrick Vriens
 • Prof. dr. Jos Widdershoven
 •  

Lector

Dr. Annemarie de Vos

 

STZ, Topklinische ziekenhuizen

Het ETZ is een STZ-ziekenhuis. STZ  is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. Topklinische zorg, opleiding en wetenschap zijn de drie pijlers van het STZ. Sinds 2018 heeft het STZ ook een Topklinisch Zorgregister. Hierin staan complexe aandoeningen die excellente patiëntenzorg bieden, voldoende opleidingsmogelijkheden hebben en regelmatig onderzoek naar de ziekte doen. Het is belangrijk voor het ETZ om erkenningen voor het Topklinische Zorgregister te verkrijgen en te behouden en hiervoor is wetenschappelijk onderzoek een onmisbaar onderdeel.
Lees meer informatie over Stichting Topklinische Ziekenhuizen.

 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken en te bevorderen.